Naslovna Poljoprivreda Mehanizacija TRAKTORI: kako se vrši uparivanje 2 akumulatora!?

TRAKTORI: kako se vrši uparivanje 2 akumulatora!?

5840
0

Sparivanje akumulatora

U određenim uslovima (kod većih traktora, kamiona i autobusa) na većim vozilima vrši se uparivanje 2 akumulatora. Uparivanje se vrši u 2 slučaja i to:

1. kad treba povećati napon akumulatora i

2. kad treba povećati kapacitet akumulatora

Na jednom primeru za dva akumulatora istog napona i kapaciteta, na primer 12 V i 55 Ah pokazaćemo kako to izgleda u praksi, kako u prvom, a kako u drugom slučaju.

Foto: Pixabay

1. Povećanje napona

Za ovaj način sparivanja treba uraditi sledeće:

minus (-) pol prvog akumulatora veže se za masu vozila

plus (+) pol prvog akumulatora veže se za minus (-) pol drugog akumulatora i

plus pol (+) drugog akumulatora veže se dalje za elektropokretač i kontakt bravu

Na ovaj način dobili smo napon 12 V + 12 V = 24 V, a kapacitet je ostao 55 Ah. Ovaj način vezivanja naziva se serijsko vezivanje. Ovim vezivanjem udvostručujemo napon, a kapacitet ostaje isti tj. 55 Ah. Ovaj način se koristi kao što smo rekli kod većih traktora, kamiona i autobusa. Na slici 9. vidi se ovaj šematski prikaz.

Foto: Pixabay

2. Povećanje kapaciteta

Za ovaj način sparivanja treba uraditi sledeće:

minus (-) pol prvog akumulatora veže se za masu vozila

oba minus (-) pola oba akumulatora međusobno se povežu, a sa prvog akumulatora minus (-) pol se veže za masu vozila, zatim

oba plus (+) pola oba akumulatora se međusobno povežu, a sa drugog akumulatora plus + pol se dalje veže za elekropokretač i kontakt bravu

Na ovaj način dobili smo 12 V, a kapacitet 55Ah + 55 Ah = 110 Ah.

Foto: Pixabay

Ovaj način vezivanja naziva se paralelno vezivanje. Ovim vezivanjem napon ostaje isti 12 V kao da imamo 1 akumulator, ali se kapacitet udvostručio pa imamo 110 Ah. Ovaj sistem se koristi na vozilima koji imaju velik broj potrošača. Na sl. 10. vidi se šematski prikaz ove veze.

Održavanje akumulatora van upotrebe (eksploatacije)

Ukoliko vozilo nemate nameru koristiti duže vreme bez obzira na razloge uradite sledeće:

 1. skinite akumulator sa vozila i dobro ga očistite spolja
 2. skinite čepove-poklopce i njih takođe, dobro očistite i vratite na mesto
 3. prostorija gde se drži akumulator trebalo bi da ima temperaturu od 10ºS do 30ºS i vlažnost vazduha od 30% do 80%, a ovo je preporučljivo ako se imaju takvi uslovi
 4. nemojte koristiti nikakva sredstva za povećanje kapaciteta ukoliko ih fabrika ne preporučuje
 5. dolite destilovanu vodu ako nedostaje tj. ako ima čepove ili poklopce
 6. ukoliko posedujete aparat za punjenje sa manjom podelom tad ga punite stalno strujom od 0,05 – 1 A. Prethodno skinite čepove i poklopce
 7. možete čekati da se isprazni do 1,8 V po ćeliji, pa ponovo puniti navedenom strujom u tabeli za ostala punjenja
 8. ne ostavljajte akumulator ne napunjen
Izvor: Pixabay

U datom momentu kad vam zatreba postavite ga na vozilo, pravilno ga povežite i imaćete ispravan akumulator.

Dotrajalost akumulatora

Životni vek akumulatora prosečno iznosi 4-6, pa i više godina a može otkazati još u garantnom roku. Veoma je mnogo faktora koji utiču na životni vek. Evo najglavnijih:

 1. kvalitet materijala
 2. eksploatacioni uslovi tj. koliko je puta imao punjenja i pražnjenja, prepunjavanja i broj pređenih kilometara u nekoj jedinici vremena
 3. u kakvom je stanju elektro-instalacija
 4. podneblje, odnosno vremenski uslovi leto-zima
 5. koliko je broj potrošača
 6. način održavanja
YouTube Screenshot
Izvor: Srbobran Danas

Svaki od navedenih faktora utiče na životni vek, s tim što će se on produžiti ukoliko se pridržavamo pravilnog održavanja kako svaka fabrika za svoj akumulator nalaže. No, i pored svih mera moramo imati u vidu da strateški akumulatori imaju najkraći vek od svih olovnih akumulatora. Znaci dotrajalosti akumulatora su:

 1. slaba startna sposobnost, posebno kada su niže temperature
 2. često dopunjavanje van vozila
 3. gustoća elektrolita sve slabija zbog isparavanja, pa se mora češće dolivati destilovana voda
 4. veće samopražnjenje
 5. posle punjenja, elektrolit dobija braon boju
 6. mogući kratki spojevi jer se nataložila aktivna masa na dnu kutije akumulatora, pa se spojila sa pločicama
 7. moguće da se elektrode deformišu i popucaju
 8. merenjem napona i opterećenjem pokazuje napon ispod normalnog

Sve su ovo pokazatenji da je došlo vreme da se uzme nov kumulator, a stari prodati odgovarajućoj ustanovi gde će se reciklirati.

Photo by Photos of Korea on Unsplash

Garancija se ne priznaje

Kao kod svake robe, tako se i kod akumulatora ne priznaje garancija u određenim slučajevima i to:

 • ako akumulator nema overen račun ili garantni list od strane prodavca
 • ako su na računu ili garantnom listu vršene neke prepravke
 • ako je akumulatoru istekao garantni rok
 • ako na akumulatoru nema odgovarajućih oznaka koje se poklapaju sa garantnim listom i računom
 • ako u akumulatoru nema elektrolita
 • ako se akumulatorom nestručno rukovalo, odnosno nije se pridržavalo uslova iz garantnog lista
 • ako je na vozilu neispravna elektro-instalacija koja je prouzrokovala kvar akumulatora
 • ako se akumulator popravljao van ovlašćenih servisa
 • ako se prilikom transporta ili na neki drugi način dođe do mehaničkog oštećenja akumulatora
 • ako su na akumulatoru fabričke oznake oštećene, ili pak nalepnice oznake fabrike odlepljene
 • ako su polovi oštećeni usled uticaja spoljnog kratkog spoja
 • ako su zamenjene nalepnice odgovarajućih oznaka
Image by G.C. from Pixabay

Prodavac akumulatora ne može da vrši prodaju u sledećim uslovima:

 • ako akumulatori nemaju overene račune ili garantne listove
 • ako na garantnim listovima postoje oštećenja
 • ako na garantnim listovima piše pogrešan broj ili tip akumulatora
 • ako na akumulatorima postoje mehanička oštećenja
 • ako na poklopcima ili kutijama akumulatora ima poroznosti pa curi elektrolit

Kod grešaka pod prve tri tačke, prodavac će sačiniti komisijski zapisnik i sve garantne listove poslati fabrici akumulatora, a fabrika mora da pošalje nove ispravne listove. Za odstupanja po četvrtoj i petoj tački, prodavac će isto sačiniti komisijski zapisnik i to u prisustvu vozača koji je dovezao akumulatore i poželjno je istim vozilom vratiti oštećene akumulatore u fabriku i tretirati ih kao nedovršenu proizvodnju.

Image by RENE RAUSCHENBERGER from Pixabay

Startovanje vozila uz pomoć drugog vozila

Ukoliko se isprazni akmulator, jedna od varijanti, pomoć na njivi – putu, vozilo sa punim akmulatorom. Dakle, to vozilo će pomoći, ali moramo imati odgovarajuće kablove. Za traktore, kamione i autobuse kablovi moraju imati poprečni presek 25 kvadratnih milimetara. Ostala vozila u zavisnosti od zapremina motora 10 do 16 kvadratnih milimetara.

Pa, krenimo redom. Na sl. 11 data je šema akumulatora. Vozilo koje daje pomoć, njegov motor treba da radi.

Jedan kraj plus (+) kabla (crveni) poveže se sa plus (+) polom ispražnjenog akumulatora (A)

Izvor: Bolja zemlja

Drugi kraj istog kabla povežete sa plus (+) polom akumulatora koji daje struju (B)

Drugi kabal povežete sa minus (–) polom akumulatora koji daje struju (B) i

Drugi kraj tog istog kabla povežete sa minus (–) polom ispražnjenog akumulatora (A)

Sada vozilo koje daje struju drži motor na višim obrtajima, a vi startujete vaše vozilo. Kada „upali” motor pre skidanja kablova obavezno uključite neki potrošač, kao npr. ventilator ili svetla da ne dođe do strujnog udara. Strujni udar, obično ošteti diode alternatora, a što nije jeftino. Nakon ovoga motor ostavite da radi, a zatim skidate kablove obrnutim redom 4, 3, 2, 1.

Izvor: Bolja zemlja

Kakva je budućnost sadašnjih akumulatora?

Moramo shvatiti da je došlo do enormnog skraćenja vremena novih tenologija, i to više nije stvar drugog veka, već se one kreću od 3 – 5 godina, a što je nekad bila misaona imenica.

Industrija akumulatora mora da se zasniva na utemenjenim zahtevima uz primenu istraživačko-razvojnih dostignuća, koji moraju da definišu akumulatore potrebama savremene auto industrije. Po mom mišljenju između ostalog tri su oblasti najvažnije radi daljeg razvoja akumulatora u budućnosti, a to su :

 • aktivni materijali
 • legure i
 • punjenja
Izvor: Bolja zemlja

Istraživanja u ovim oblastima u budućnosti moraju se naći i definisati nove tehnologije, koje će definisati neke nove standarde za opravdanost njihove primene.

Sadašnji integralni sistemi pred sobom u budućnosti imaju veoma složen, nepoznat i nepredvidiv put rešenja novih akumulatora koji treba da zamene današnje.

Duško Prolušić