Naslovna Vesti UN – zabrinjavajuća demografska slika Srbije

UN – zabrinjavajuća demografska slika Srbije

980
0

Prema podacima Ujedinjenih nacija (UN), Srbija se ubraja među deset zemalja u kojima je zabeležen najveći pad broja stanovnika u svetu.


Pored Srbije, UN navode i Bugarsku, Moldaviju, Letoniju, Ukrajinu, Hrvatsku, Litvaniju, Rumuniju, Poljsku i Mađarsku – kao zemlje sa najvećim padom populacije.

Ova organizacija je procenila da će se do 2050.godine, u nabrojanim zemljama, populacija smanjiti za više od 15%. ,, Još više zabrinjava to što većina zemalja odbija razmatranje rešenja za usporavanje predstojaće demografske katastrofe.” – upozoravaju UN.

Foto: radioorahovica

Na portalu Kvarc (Quartz) piše da će se u Srbiji broj stanovnika do 2050. godine smanjiti za 15%, u Hrvatskoj 17%, a u Ukrajini 18%. Ukoliko se predviđanja UN ostvare u Bugarskoj će u 2050. godini živeti svega 5,4 miliona stanovnika, odnosno za 2 miliona stanovnika manje nego danas. Letonija, Litvanija, Bugarska i BiH spadaju u najugroženije zemlje u kojima je, od 1989. godine pa na ovamo, zabeležen konstantan pad broja stanovnika.

Koji su razlozi za nizak prirodni priraštaj?

Na pad populacije utiče tri faktora:

  • smanjenje stope fertiliteta,

  • masovna emigracija i

  • relativno visoka stopa smrtnosti.

“Dok su zemlje na zapadu i jugu Evrope privukle veliki broj migranata koji umnogome neutrališe nizak nivo prirodnog priraštaja, države na istoku su u dvostrukom problemu – iseljavanje i nizak prirodni priraštaj” – rekao je Tomas Sobotka, glavni istraživač u Vitgenštajn centru koji analizira populacionu dinamiku. Sobotka je istakao da mnoge postkomunističke zemlje Centralne i Istočne Evrope beleže najveći demografski pad, kao i da su mnoge već osetile masovno osipanje stanovništva u poslednjih 25 godina.

Rešenje za istočnoevropsku demografsku katastrofu

Kao očigledno rešenje za ,, istočnoevropsku demografsku bombu” može se činiti pihvatanje većeg broja migranata, međutim ova tema je ,, politički obojena” – navodi se na portalu Kvarc.

Foto: depositphotos

Evropsku uniju je u toku 2015. godine pogodila izbeglička kriza. Te godine je oko milion migranata došlo na naše prostore. Najveći teret su podnele Grčka i Italija, jer su se nalazile na glavnoj morskoj izbegličkoj ruti.

Od čak 160.000 izbeglica za razmeštaj, do avgusta 2017. je uspelo da se razmesti samo 25.000 ljudi. Slovačka je primila 16 migranata, Češka 12, dok su Mađarska i Poljska odbile da prime i jednog, što je izazavalo nove potrese unutar EU jer se po oceni Brisela, “neposlušne” zemlje članice zapravo oglušuju o osnovna načela na kojima je Unija nastala.

Izvor: Kvarc