Naslovna Blog Utvrđivanje otpornosti vinove loze na SIVU TRULEŽ!

Utvrđivanje otpornosti vinove loze na SIVU TRULEŽ!

646
0

Za ocenu otpornosti vinove loze na sivu trulež (Botrytis cinerea) po metodi OIV imamo dva načina i to:

  • otpornost lista prema botritisu i
  • otpornost grozda prema botririsu

Za utvrđivanje ocene stepena napadnutosi lista botritisa obavljamo vizuelni pregled, pri čemu se ocenjuje nekrotičnost listova na uzorku od 10 čokota:

  • 1 – 3 / na većem delu lisne površine javlja se jedna ili više nekrotičnih mrlja, otpornost je slaba ili vrlo slaba
  • 5 / srednja otpornost, pojava jedne ili više nekrotičnih mrlja, koje su ograničene na površini od 1 cm na listu i
  • 7 – 9 / visoka ili vrlo visoka otpornost, nekroze se javljaju ili su odsutne kao standard služi lozna podloga kober 5 BB.

Ocenu otpornosti bobica, takođe, vršimo na uzorku sa najmanje 10 čokota i to u dva navrata:

– pre početka sazrevanja i

– pre berbe

Po sledećoj skali:

  • 1 – 3 / vrlo mala ili mala, ima mnogo trulih bobica na svim grozdovima
  • 5 / srednja, veliki procenat trulih grozdova oko 30%, većina grozdova je napadnuto i
  • 7 – 9 / visoka ili vrlo visoka otpornost, samo po neka trula bobica nekoliko grozdova slabo napadnuto, ali nema opadanja grozdova. Standard je sorta Izabela.

 

M.S.