Naslovna Vesti Uz vodič Ministarstva poljoprivrede do uspešne proizvodnje i prerade mesa u malim...

Uz vodič Ministarstva poljoprivrede do uspešne proizvodnje i prerade mesa u malim pogonima!

442
0

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije, u saradnji sa Organizacijom za hranu i poljoprivredu UN (UN FAO), a u realizaciji Centra za ruralni razvoj i poljoprivredu „Agrikultura“, je izdalo Vodič čija je svrha da korisnicima pruži informacije o sadržaju i obimu aktivnosti koje u skladu sa propisima proizvođač može da obavlja u objektu za proizvodnju i preradu mesa. Takođe, ovaj Vodič kroz objašnjenja i preporuke o dobroj proizvođačkoj i higijenskoj praksi ističe način za ispunjenje zahteva propisa.

Naime, od 1. januara 2018. godine počela je primena Pravilnika o malim količinama primarnih proizvoda koje služe za snadbevanje potrošača, području za obavlјanje tih delatnosti kao i odstupanja koja se odnose na male subjekte u poslovanju hranom životinjskog porekla, koji možete preuzeti ovde.

Pravilnikom su mali proizvođači tradicionalnih proizvoda pod povoljnim uslovima dobili pravo da proizvedu i plasiraju svoje proizvode na tržište. Dok na osnovu ovog Vodiča, koje je izdalo Ministarstvo, tačno će proizvođači znati na koji način mogu proizvesti i preraditi meso i proizvode od mesa u kućnoj radinosti.

Važno nam je napomenuti da Vodič ne može da zameni niti jedan od važećih zakona i propisa koji regulišu oblast proizvodnje, prerade i prometa hrane, ali omogućava razumevanje načina na koji treba postupati po propisima, odnosno korišćenje jedinstvenih kriterijuma u njihovoj primeni. Ovim dokumentom izričito nisu obuhvaćena objašnjenja svih odredbi zakonodavstva o higijeni i bezbednosti hrane. Interpretirani su isključivo zahtevi koji predstavljaju najvažnije preduslove i posebne zahteve čija odgovarajuća primena može da osigura higijenu rada i bezbednost mesa, kao i proizvoda od mesa.

Vodič u pisanom izdanju možete preuzeti OVDE.