Već se najavljuje niska cena

    521
    0

    Zdravko Šajatović, direktor poslovnog udruženja Žitounija izjavio je kako ne treba očekivati visoku cenu pšenice ako imamo u vidu da je posejano 580 000 hektara pšenice i da su svetske zalihe na istorijskom maksimumu.