Naslovna Uredbe Za ostvarivanje prava na podsticaje za premiju osiguranja do 15. novembara

Za ostvarivanje prava na podsticaje za premiju osiguranja do 15. novembara

1056
0

Ostvarivanje prava na podsticaje za premiju osiguranja useva, plodova, višegodišnjih zasada, rasadnika i životinja

  • Uslovi, način i obrasci zahteva

Pravilnikom o uslovima, načinu i obrascu zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje za premiju osiguranja useva, plodova, višegodišnjih zasada, rasadnika i životinja („Sl. glasnik RS“, br. 61/2017), stupio na snagu 24.6.2017. godine, bliže se propisuju uslovi i način ostvarivanja prava na podsticaje.

Pravo na podsticaje ima:

– pravno lice

– preduzetnik i

– fizičko lice – nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva ako je:

  1.  upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalazi se u aktivnom statusu;
  2.  kod društva za osiguranje osigurao od rizika koji su propisani opštim i posebnim uslovima osiguravajućih društava za:
  • useve i plodove na površinama poljoprivrednog zemljišta koje je upisano u Registar pod odgovarajućim biljnim kulturama;
  • rasadnike i/ili mlade višegodišnje zasade pre stupanja na rod na površinama poljoprivrednog zemljišta koje je upisano u Registar
  • životinje

Pravo na podsticaje ostvaruje se tako što se zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje, podnosi Ministarstvu finansija – Upravi za trezor.

Zahtev se podnosi u 2 primerka od 1. jula do 15. novembra tekuće godine, na Obrascu – Zahtev za ostvarivanje prava na podsticaj za premiju osiguranja.

U periodu od 1. jula do 15. novembra isti podnosilac zahteva može podneti samo jedan zahtev za korišćenje podsticaja koji može obuhvatiti jednu ili više vrsta podsticaja iz člana 2. ovog pravilnika.

Uz zahtev za ostvarivanje podsticaja dostavlja se:

  1.  original ili overena kopija polise osiguranja izdate od strane društva za osiguranje kod koga je podnosilac zahteva osiguran u periodu od 16. novembra prethodne do 15. novembra tekuće godine;
  2.  original potvrde od strane društva za osiguranje kod koga je podnosilac zahteva osiguran u periodu od 16. novembra prethodne do 15. novembra tekuće godine o ukupno plaćenoj premiji osiguranja

Maksimalan iznos podsticaja po vrsti podsticaja

Podsticaji za osiguranje ratarskih kultura 100.000 dinara

Podsticaji za osiguranje povrtarskih kultura 500.000 dinara

Osiguranje voćarskih kultura, vinove loze i hmelja 1.000.000 dinara

Podsticaji za osiguranje rasadnika i/ili mladih višegodišnjih zasada pre stupanja na rod 500.000 dinara

Podsticaji za osiguranje životinja 2.000.000,00 dinara

Ukupno za sve vrste podsticaja korisnik može da ostvari maksimalno 2.500.000 dinara.

Prethodni tekstAmbrozija – pogubna za zdravlje ljudi i poljoprivredu
Sledeći tekstNa šta se čeka kada se zna da je šteta od suše ogromna?