Naslovna Uredbe Zahtev za osiguranje useva i plodova od 15. juna do 31. oktobra!

Zahtev za osiguranje useva i plodova od 15. juna do 31. oktobra!

2205
0

Na osnovu pravilnika o uslovima, načinu i obrascu zahteva za ostvarivanje prava na regres za premiju osiguranja useva, plodova, višegodišnjih zasada, rasadnika i životinja, pravo na korišćenje povraćaja sredstava po ovom osnovu imaju sva pravna, fizička lica koja su nosioci komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, kao i preduzetnici koji ispunjavaju uslove propisane zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi.

Obaveza za sve podnosioce zahteva je da su kod društva za osiguranje osigurali plodove od rizika umanjenja prinosa, zatim životinje, rasadnike i mlade višegodišnje zasade pre stupanja na rod od rizika koji su propisani i to uslovima odgovarajućih društava.

Zahtev se podnosi jednom, od 15. juna do 31. oktobra, u dva primerka Upravi za trezor Ministarstva finansija kako bi ostavarili pravo na korišćenje regresa. Uz  zahtev je takođe, obavezno priložiti potvrdu o izvršenom plaćanju za ukupan iznos premije.

Iznos regresa se zakonom utvrđuje. Ovim zakonom utvrđuju se podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju. Iznos regresa zavisi i od toga da li se predmet osiguranja nalazi na područjima sa otežanim uslovima rada.

 Ukoliko je fizičko lice, nosilac komercijalnog porodičnog, poljoprivrednog gazdinstva  zaključilo ugovor o proizvodnji sa organizatorom proizvodnje koji je osigurao useve, plodove, višegodišnje zasade, rasadnike i životinje u njegovo ime i za njegov račun, onda to lice podnosi potvrdu od strane društva za osiguranje kod koga je osiguran, uz obaveznu potvrdu o izvršenom plaćanju ukupne premije osiguranja.

Ovaj zahtev se podnosi za period osiguranja od 1.novembra prethodne godine do 31. oktobra tekuće godine.

Izvor: Agrosmart