Zakon o viškovima hrane – u pripremi

    568
    0

    Nacrt ovog zakona bi do nove godine trebalo da bude gotov, a kompanije koje učestvuju u akcijama doniranja hrane, imaće obezbeđene podsticaje. Oformljena je radna grupa koju vodi Ministarstvo rada i socijalne politike, u koju su uključeni svi relevantni činioci koji se bave ovom problematikom, ali i Ministarstvo poljoprivrede, koje bi trebalo da da sugestije oko kontrole i bezbednosti namirnica koje se doniraju. Ministarstvo finansija će definisati podsticaje za sve kompanije koje će donirati namirnice. Zvanični podaci pokazuju da u Srbiji 26 odsto stanovništva živi u riziku od siromaštva, a da skoro deset procenata ne može da ostvari osnovne životne potrebe. Kada je Francuska izglasala Zakon o viškovima hrane, ova vest je snažno odjeknula širom Evrope i naišla na veoma pozitivne reakcije, s obzirom na to da je cilj zakona briga o socijalno ugroženom stanovništvu, ali i štednja. U Evropi se godišnje baci oko 90 miliona tona hrane. Kada se saberu svi utrošeni resursi u proizvodnji hrane, koja na kraju završi na smetljištu, dolazimo do sume od nekoliko milijardi evra. Francuska, kao zemlja sa veoma razvijenom socijalnom politikom i zemlja u kojoj je nastala prva Banka hrane, primer je, koji bi prema mišljenju Mile Blažić, koordinatora za sponzorstva i donacije iz Banke hrane Beograd, trebalo slediti. Ukoliko Srbija dobije zakon, to bi značilo da ćemo biti u mogućnosti da podmirimo potrebe većeg dela ugroženog stanovništva.

    Izvor: Politika