Naslovna Poljoprivreda Stočarstvo i pčelarstvo ZANIMLJIVO: Proizvodnja kozijeg mesa!

ZANIMLJIVO: Proizvodnja kozijeg mesa!

797
0

Namenjene su za proizvodnju mleka, dok se meso dobija od jaradi ili koza isključenih iz proizvodnje.

Često se koze porede s drugim vrstama domaćih živootinja, ne samo po ponašanju nego i po efikasnosti u određenoj proizvodnji, na primer, mesa i mleka. One su posebna i vrlo interesantna i kopleksna vrsta s određenim prednostima, ali i nedostacima u poređenju s drugim vrstama domaćih životinja.

Odlikuju se visokim stepenom prilagodljivosti na različite prirodne uslove, pa ih uzgajaju u svim klimatskim zonama!

Važna prednost koza jeste visok stepen prilgođenosti na različite klimatske i uslove ishrane, zato spadaju među najraširenije životinjske vrste. Takođe, mogu dobro iskoristiti specifičnu vegetaciju na različitim terenima i nadmorskim visinama. Veoma su efikasne u pretvaranju grube hrane lošeg kvaliteta u obliku mesa i mleka.

Neuobičajeno – proizvodnja kozijeg mesa!

Za razliku od drugi životinja, kod koza ne postoji specijalizovana rasa za proizvodnju mesa. Sve rase koza, bez obzira na to da li su specijalizovane za proizvodnju mleka, proizvode i meso preko jaradi ili kad se isključe iz reprodukcije.

Koze se ne odlikuju dobrom proizvodnjom mesa u poređenju sa ostalim domaćim životinjama i selekcija na ovo svojstvo je dosta zanemarena. Jedini pravi predstavnik mesne rase je burska koza.

Među najvažnije predispozicije koza za proizvodnju mesa ubrajaju se njihova dobra reprodukcija i plodnost, te njihov dug proizvodni vek.

Dobra priplodna koza će u svom proizvodnom veku dati veliki broj jaradi za klanje. Vrlo često proizvodni vek koza traje desetak godina, a ponekad i duže.

Prosečni prirast jaradi kreće se od 200 do 300 grama. Budući da se koze uglavnom uzgajaju zbog proizvodnje mleka, jarad se kolju dosta rano, pa su ona koja s tovljena mlekom u neki državama pravi specijalitet.

 

 

M.S.