Zaštita vinove loze – grožđani moljac i siva trulež grožđa

Grožđani moljac (Lobesia botrana) Grožđani moljac postaje sve značajniji problem kada se radi zaštita vinove loze, a njegovo prisustvo je intenzivnije u vinogradima sa slabom provetrenosti zbog gustine sadnje ili velike bujnosti. Grožđani moljac ima 3 generacije godišnje. Prezimljava pod korom čokota u fazi lutke. Prvi leptiri se javljaju krajem aprila ili početkom maja. Preko … Nastavi sa čitanjem Zaštita vinove loze – grožđani moljac i siva trulež grožđa