Naslovna Poljoprivreda Voćarstvo i povrtarstvo Zaštita voća u letnjim mesecima!

Zaštita voća u letnjim mesecima!

679
0

Period intenzivne zaštite od bolesti se polako privodi kraju. Pojavi bolesti pogoduje vreme sa velikom vlažnosti. Kako dolazi period toplijeg vremena tako sve češći problem u voćnjacima postaju štetni insekti.
Pregledom zasada jabučastog i koštičavog voća uočeno je prisustvo lisnih vaši, koje se sada intenzivno hrane na vršnim mladim listovima.
Njihovom ishranom lišće se kovrdža, a mladi letorasti postepeno deformišu. Vaši u toplim uslovima intenzivno luče mednu rosu, koja je povoljan supstrat za razvoj gljiva čađavica. Ove gljive smanjuju lisnu masu, njihovu fiziološku aktivnost i ugrožavaju tržišu vrednost plodova. Mnoge vrste vaši su prenosioci biljnih virusa. Masovna pojava iscrpljuje biljku i deformiše nov porast, koji će doneti rod naredne godine.
Optimalno vreme za suzbijanje je početak formiranja kolonija lisnih vaši, primenom preparata Gestikal 240 SC u količini 200-250 ml/ha (2-2,5 ml u 10 l vode).


Pored lisnih vaši na svim voćnim vrstama problem postaju i fitofagne grinje. Ekonomski najznačajnije grinje u našim uslovima proizvodnje su paučinaste grinje.
Njihova štetnost se ogleda u tome što ishranom oštećuju ćelije lista koji ubrzo počinje da vene, a kasnije i da se suši. Na donjoj strani lista nalaze se kolonije grinja koje ispredaju paučinu, što otežava pristup njihovim predatorima ali i dospevanje sredstava za suzbijanje.
Kako bi se izbegle veće štete, suzbijanje fitofagnih grinja postala je redovna mera u tehnologiji proizvdnje voća. Najbolja efikasnost u suzbijanju postiže se primenom preparata Amon 020 EW, u količini 1,2-1,5 l/ha (12-15 ml u 10 l vode), u vreme kada se pojave prve pokretne forme grinja.
Preparat Amon 020 EW odlikuje veoma brzo delovanje što je veoma značajno za suzbijanje fitofagnih grinja s obzirom na njihov visok reproduktivni potencijal i izuzetno kratak ciklus razvića. Tretman raditi predveče ili tokom noći i sa primenom što veće količine vode.
Ukoliko imate dodatnih pitanja obratite se stručnoj službi firme Chemical Agrosava na telefon 011/7852-767.

Dipl.inž. Jovanka Petrović
Chemical Agrosava