Zatrovano nam je zemljište, zatrovana nam je i hrana, zatrovani smo i mi!

  623
  0

  Poljoprivreda je, prema oceni Ministra zaštite životne sredine Goranu Trivanu, planetarno posmatrano najveći zagađivač životne sredine. S tim u vezi, Ministarstvo poljoprivrede će u narednom periodu nastojati da edukuje kompanije i poljoprivrednike o efikasnim načinima borbe protiv zagađivanja.

  Trovanje životne sredine nije pitanje sa kim treba da se bavi samo jedan čovek, već je to pitanje o kom moramo svi, kolektivno, da razmišljamo. Osim toga što nam je zatrovano zemljište, podzemne vode, zatrovana nam je i hrana, ZATROVANI SMO I MI. Trivan posebno ističe da deo bolesti kojima smo podložni i deo epidemije steriliteta u Srbiji predstavlja u osnovi “posledicu čitavog niza hemijskih materija koje unosimo u telo.”

  Prilikom posete ekološkom magazinu “EKOlist” , iz Novog Sada, Trivan je objasnio da je potrebno mnogo truda, napora, i da moramo u Srbiji koristiti sva ona zaštitna sredstva u poljoprivredi koje se u Evropi i svetu već uveliko koriste. “ Koristimo sredstva koja su zastarela, a delom i zabranjena i tako trujemo sopstvenu sredinu.” – izjavio je Trivan.

  Inspekcijski nadzor kao mera kontrole

  ,, Naša inspekcija, kao i brojne druge, moraju da budu aktivnije i da budu radikalnije.” – naveo je Trivan. On je dodao da kaznena politika u zakonima nije loša, ali da mi to ne koristimo.

  Zaključak Trivana je da se red i disciplina moraju uspostaviti, kao i da se poštovanje biodiverziteta i životne sredine mora postaviti već jednom gde mu je mesto.