Naslovna Reč Struke Reč struke: Optimalni rokovi za setvu kukuruza

Reč struke: Optimalni rokovi za setvu kukuruza

1866
0
Fotografija, izvor: Agroklub

Optimalni rokovi za setvu kukuruza su od 15. do 25. aprila, dok su okvirni rokovi od 10. do 30. aprila. Obzirom na to da je u toku aprila meseca nestabilna vremenska situacija, planirani datumi setve u našim proizvodnim rejonima često moraju da se pomere.

Zlatno pravilo je da sa setvom treba početi kada se na dubini setvenog sloja zemljište zagreje na 10 do 12 stepeni celzijusove skale. U takvim uslovima seme će nići za 8 do 10 dana, bez ikakvog stresa.

U zadnjoj deceniji, severno od Save i Dunava, mnogi proizvođači počinju sa setvom krajem marta i u prvoj dekadi aprila. Ovo omogućava raniju berbu kukuruza sa manjim procentom vlage, a samim tim se mogu ostvariti nešto veći prinosi.

Međutim, sa ranom setvom ulazi se i u veliki rizik od pojave kasnih prolećnih mrazeva, kao i hladnog vremena koje izaziva hladno zemljište. Na ovaj način se usporava klijanje i nicanje. Pored toga, stvara se i opasnost od toga da nabubrelo seme, koje je već usvojilo vlagu, izgubi energiju i pretrpi ogroman stres. Ovo može da dovede do stradanja semena i gubitka velikog broja biljaka po jedinici površine.

Rokovi setve u našim proizvodnim rejonima su različiti. U severnoj Srbiji treba krenuti od 10.aprila. Ritska crnica, Černozem i njihovi varijeteti, kao i mala nadmorska visina, stvaraju preduslove da se priprema uradi ranije i na kvalitetan način. Takođe, klimatski uslovi su takvi da se zemljište zagreje na optimalnu temperaturu za setvu.

Južno od Save i Dunava, u našim kukuruznim rejonima pored reka i kotlina, gde je nadmorska visina veća od 200 m, ne treba žuriti i ulaziti u ranu setvu kukuruza. Tipovi zemljišta koji preovlađuju su aluvijumi, smonica, gajnjače. Oni, ali i nadmorska visina koja direktno utiče na vreme kretanja vegetacije, diktiraju rok setve.

Aluvijumi se nalaze pored reka. To su lako strukturna, plodna zemljišta, obično sa višim nivoom podzemnih voda po profilu. Ovaj tip zemljišta je dobro obezbeđen i obogaćen hranljivim elementima, koji nastaju povremenim plavljenjem reka pored kojih se nalaze. Brzo se zagrevaju, pa na takvim zemljištima postoje uslovi da se sa setvom krene od 15. aprila.

Smonica i njeni varijeteti spadaju u zemljišta koja imaju veći procenat gline. Ova zemljišta su hladna i teže strukture, a zovu se „minutna zemljišta“. Na ovakvim zemljištima ne treba ulaziti u ranu setvu, te je potrebno pravilno podesiti vreme pripreme i rokove setve.

Rokove setve diktiraju vremenski uslovi u aprilu mesecu, tipovi zemljišta na kojima će se sejati kukuruz i temperatura zemljišta, koja mora biti na dubini setve 10 do 12 stepeni na celzijusovoj skali.

Dragan Stojković, mast. inž. polj.
Program menadžer-semena ratarskog bilja, Agrosava d.o.o.

Prethodni tekstKoji je najopasniji alergen za ljudski organizam?
Sledeći tekstZavršena isplata subvencija po hektaru za poljoprivrednike koji su bili u sistemu