Naslovna Poljoprivreda Suzbijanje insekata u povrtarskoj proizvodnji i upotreba kalcijuma

Suzbijanje insekata u povrtarskoj proizvodnji i upotreba kalcijuma

154
0

U povrtarskoj proizvodnji, pored bolesti, i insekti mogu da izazovu značajne ekonomske štete. Svojom ishranom oni oštećuju biljke i plodove, prenose viruse i druge bolesti, i na taj način smanjuju tržišnu vrednost plodova i utiču na smanjenje prinosa. Neki od insekata koji zadaju najviše muke proizvođačima su tripsi, vaši i sovice. Tripsi i vaši su insekti koji imaju veliki broj generacija u toku jedne vegetacije, što otežava njihovo suzbijanje jer se mali broj aktivnih materija nalazi u upotrebi pa se stiče i rezistentnost na iste. Tripsi vode i skriven način života, te je samo 40% populacije dostupno hemijskom suzbijanju. Kako zakoni EU utiču da mnoge aktivne materije gube svoju registraciju, to je još više otežano suzbijanje insekata.

No, prateći sve događaje u zaštiti bilja, kompanija Agrosava vam donosi rešenja za suzbijanje najštetnijih insekata u povrtarstvu.

Kako suzbiti štetne insekte u povrtarskoj proizvodnji? Preporuka od Agrosave

Suzbijanje vaši

Za suzbijanje vaši, preporučujemo vam novi preparat Sonar.  Sonar  je insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem namenjen za suzbijanje svih stadijuma lisnih vaši, kao i drugih štetnih insekata koji se hrane bodenjem i sisanjem poput bele leptiraste vaši, štitaste vaši, cikada i tripsa. Može da se primeni folijarno ili sistemom kap po kap, i nakon pola časa od aplikacije, zaustavlja ishranu insekata, a za dva do pet dana dovodi i do njihovog uginuća. U povrću, paprici i kupusu, može da se primeni najviše dva puta u toku vegetacije, u količini 140 g/ha, i ima svega tri dana karencu u paprici, a 14 dana u kupusu.

suzbijanje tripsa u luku
Foto Agrosava

Suzbijanje tripsa

Suzbijanje tripsa treba da se izvodi planski. Zbog skrivenog načina života, velikog broja generacija kao i njihove sposobnosti da lete, potrebno je izvoditi vezane tretmane sa 3 dana razmaka, kako bi se što više smanjila njihova populacija. Rešenje koje vam nudimo za tripse je sistemični insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem – Laufer.

Osim na tripse, Laufer ima širok spektar delovanja i na druge štetne insekte, poput moljaca, krompirove zlatice i jabukinog smotavca. Takođe, ima nisku toksičnost na sisare i korisne organizme i dobar ekološki profil. Kako je ovaj preparat prirodnog porekla, može da se koristi i u organskoj proizvodnji.

Izvor: Agrosava

U luku, Laufer se primenjuje od pojave prvih jedinki tripsa, u količini 0,5 l/ha i to najviše 4 puta, a u paprici u količini 0,75-1,25 l/ha, tri puta u toku vegetacije. Može da se primeni u dva vezana tretmana sa intervalom primene 7-10 dana. Za svega nekoliko minuta od primene preparata Laufer, dolazi do prestanka ishrane.

Suzbijanje lisnih sovica

Osim tripsa i vaši, treba obratiti posebnu pažnju i na suzbijanje lisnih sovica, poput pamukove sovice i kukuruznog plamenca. Za njihovo suzbijanje, preporučujemo vam kontaktni i digestivni insekticid Zakon. Zakon ima ovilarvicidno i larvicidno delovanje na sve larvene stadijume i pojedine odrasle insekte. Za svega nekoliko časova od primene nastupa paraliza, a za dva do četiri dana dolazi i do uginuća. Da bi se obezbedilo delovanje na jaja, neophodno je da jaja budu položena na već tretiranu površinu. Prednosti preparata Zakon se ogledaju u tome da se ne razgrađuje na svetlosti i otporan je na spiranje kišom, te pruža biljkama dugotrajnu zaštitu. Brzo se usvaja i pokretljiv je u listu, i ima brzo delovanje na insekte. Još jedna prednost preparata Zakon je što je  selektivan prema predatorskim insektima i oprašivačima, i ima kratku karencu, svega 1 dan u paradajzu, paprici i kupusu.

Izvor: Agrosava

U periodu plodonošenja, osim na insekte i na bolesti, neophodno je obratiti i pažnju na pravilnu ishranu biljaka. Jedan od elemenata koji utiče na kvalitet plodova je kalcijum. On stimuliše razvoj korenovih dlačica i razvoj čitavog korena, utiče na normalan razvoj listova, sprečava razvoj bolesti time što smanjuje osetljivost biljaka prema prouzrokovačima bolesti, i utiče na čvrstinu plodova.

Idealni preparati za prihranu u povrtarskoj proizvodnji: Wuxal triptih

S obzirom da je kalcijum slabo pokretljiv element i teško se premešta u plodove, za bolji i kvalitetniji prinos, kompanija Agrosava vam nudi tri preparata na bazi kalcijuma: Wuxal Calcibor, Wuxal Calcium i Wuxal Aminocal.

WUXAL® CalciBor

WUXAL® CalciBor je specijalno formulisano hranivo sa visokim sadržajem bora i kalcijuma. Koristi se preventivno ili za otklanjanje nedostatka kalcijuma i bora u voću, leguminozama i povrću. Kalcijum u kombinaciji sa borom utiče na povećanje plodnosti i pravilno zametanje plodova, utiče na deobu ćelija unutar ploda što direktno ima uticaja na čvrstinu plodova kasnije, bolju otpornost prema bolestima i insektima, olakšava čuvanje i transport plodova. Primenjuje se od faze cvetanja u količini 2-3 l/ha, više puta u toku vegetacije sa razmakom tretmana 7-10 dana, pogotovo kod spratnih kultura.

Wuxal Calcium

Wuxal Calcium se primenjuje tokom rasta plodova i pruža im neophodnu čvrstinu tokom vegetacije, kao i otpornost prema bolestima. Primenjuje se više puta u toku vegetacije u količini 3-6 l/ha. Dodavanje kalcijuma folijarnim tretmanom omogućava normalan razvoj plodova, bolju strukturu, čvrstoću i obojenost. Poboljšanje kvaliteta plodova primenom preparata WUXAL® Calcium utiče na duže čuvanje plodova u skladištima i hladnjačama, lakši transport plodova i povećanje njihove ukupne tržišne vrednosti. Pored visokog sadržaja kalcijuma, WUXAL® Calcium je dopunska folijarna prihrana sa azotom, magnezijumom i sa svim mikroelementima neophodnim za postizanje optimalnog rasta biljaka, povećanja prinosa i poboljšavanja kvaliteta.

WUXAL® Aminocal

WUXAL® Aminocal je posebno formulisano hranivo sa visokim sadržajem kalcijuma, namenjeno za tretmane voća i povrća pred berbu, u cilju poboljšavanja skladišnih osobina i za poboljšanje obojenosti plodova. WUXAL® Aminocal je hranivo bez mineralnog azota i isključuje mogućnost produžetka vegetacije tretiranih useva i zbog toga može bezbedno da se koristi do neposredno pred berbu. Primenjuje se u količini 5 l/ha, a u plastenicima u količini 0,2-0,25%.

Autor: Dipl.inž. Milana Janićijević

Agrosava Stučna podrška