Naslovna Poljoprivreda Suzbijanje korova na strništu – ovo nipošto ne smete uraditi!

Suzbijanje korova na strništu – ovo nipošto ne smete uraditi!

1116
0

Žetva je prošla, ali odmora u poljoprivredi nema. Na redu je setva i značajno pitanje – kako brzo i jeftino očistiti njive i spremiti se za naredne kulture?

Pored brojnih faktora koji utiču na uspeh proizvodnje, sigurno je da su korovi česti uzročnik smanjenja prinosa. Zato je vrlo bitno da sprovedete efikasno suzbijanje korova na vašim parcelama, kako biste osigurali visoke prinose za naredne useve.

Uništavanje korova je najefikasnije upravo na strništu – ali ne ovako

Ono što nikako ne smete da uradite kada je u pitanju uništavanje korova na strništima jeste spaljivanje žetvenih ostatka. Iako ovome, nažalost, i dalje pribegavaju mnogi ratari, spaljivanje strništa je neopisivo štetno i potpuno pogrešno. I to na bezbroj načina.

  • Spaljivanje strništa je zakonom zabranjeno, a kazne mogu biti i milionske
  • Problem nije rešen, jer se spaljivanjem uništava samo nadzemni deo korova, ali ne i seme
  • Upropašćuje se prirodan sadržaj humusa u tlu, koji je garancija plodnosti
  • Ubijaju se mikroorganizmi i druge životinje u zemljištu
  • Spaljivanje znači potpuni gubitak organske materije i azota
  • Divljač je ugrožena, a okolina zagađena
  • Velika opasnost od nekontrolisanog širenja požara.

Zato, ne palite vaše njive! Nećete imati apsolutno nikakve koristi, već isključivo i samo štete.

Foto: Flickr

Umesto spaljivanja koristite mnogo delotvornije i ekonomičnije mere

Najpre, odmah nakon žetve zaorite biljne ostatke i tako stvorite uslove za mineralizaciju zemlje. Pored toga, ne samo da ćete zaoravanjem uništiti deo korova koji je nikao, već ćete istovremeno stimulisati rast novih korova. A to je odlična podloga za hemijski tretman koji sledi i koji će doprineti najboljoj mogućoj pripremi za naredni usev.

Totalni herbicidi su ključni za suzbijanje korova na strništima. Preporuka je da ih primenite 15-20 dana nakon žetve, kako bi korov nikao u što većoj količini. Odnosno, pravi momenat za primenu totalnih herbicida je kada korovi dostignu visinu 15-40 cm, jer su tada u fazi intenzivnog rasta i herbicid je najefikasniji.

Pa tako, optimalno vreme za prskanje divljeg sirka je kada dostigne visinu oko 15 cm u fazi metličenja, poponac se najbolje suzbija u fazi cvetanja, zubača i pirevina pred početak klasanja, a kupina u fazi nedozrelih plodova. Da biste tačno znali kada da primenite total za korov, najsigurnije je da obiđete strnište i proverite u kom je stadijumu razvoja korov.

Obzirom da je tržište preplavljeno brojnim preparatima, odluku koji ćete herbicid za uništavanje korova koristiti treba doneti pažljivo. Jer među preparatima postoje razlike u efikasnosti, ali i toksikološke razlike.

Jedan od totalnih herbicida koji se odlično pokazao u suzbijanju i jednogodišnjih i višegodišnjih korova na strništu je Glifosav 480. Efikasan je i brz, jer su rezultati vidljivi već nakon 5 dana, a najkasnije nakon 20 dana, što zavisi od vrste biljaka koje se tretiraju. Osim toga, ovaj total za korov se izdvaja po lakoći primene, ali i po pristupačnoj ceni. Važno je napomenuti da je Glifosav 480 pogodan za primenu neposredno pre ili posle setve, jer ne deluje preko zemljišta. Zato ovaj preparat nema negativan uticaj na useve sledeće sezone, ne predstavlja opasnost po zagađenje podzemnih voda ili korisnu mikrofloru zemljišta.

Cilj svake proizvodnje je profitabilnost i po tome se gajenje ratarskih kultura ništa ne razlikuje. Svakako da ćete uraditi sve što je u vašoj moći da obezbedite visoke prinose. Zato bi uništavanje korova na strništima upotrebom odgovarajućih mera trebalo da stavite u sam vrh vaših prioriteta. A da to sprovedete brzo i bez puno ulaganja i te kako će vam pomoći Glifosav 480.