Naslovna Poljoprivreda Suzbijanje širokolisnih korova u usevu soje nakon nicanja

Suzbijanje širokolisnih korova u usevu soje nakon nicanja

327
0

Promenljive vremenske prilike i temperaturna kolebanja će uticati kako na neujednačeno nicanje soje tako i na neujednačeno nicanje korovskih biljaka. Vremenske prilike tokom zime, natprosečno visoka temperatura, i loše izmrzavanje zemljišta nisu omogućili na svim parcelama kvalitetnu predsetvenu pripremu. Posejano seme soje je imalo različite uslove za klijanje i nicanje. I upravo zbog toga na istoj parceli imamo soju u različitim fazama porasta.

ambrozija
Ambrozija

Kako za seme soje nisu bili optimalni uslovi za ujednačeno nicanje tako će i  korovske biljke imati nicanje u dužem vremenskom periodu. U takvim uslovima potrebno je primeniti herbicid koji je tolerantan po usev soje, a istovremeno efikasan u suzbijanju širokolisnih korova.

Idealni preparati za zaštitu soje

Zbog tih razloga u odabiru herbicida za suzbijanje korova u soji posebnu pažnju treba obratiti na njegovu selektivnost na soju i efikasnost na korove. Agrosava nudi rešenje za suzbijanje široklisnih korova u usevu soje, koji zadovoljava tražene kriterijume. To rešenje je herbicid Albion koji je selektivan po usev soje, od faze nicanja.

Albion se primenjuje kada su širokolisni korovi u ranoj fazi porasta. Izuzetno je selektivan po soju, a efikasan u suzbijanju širokolisnih korova. Albion se primenjuje u količini od 1 lit/ha. Sa dve aktivne materije različitog mehanizma delovanja suzbijamo prvu populaciju korova u ranijoj fazi soje. U te korove spadaju: ambrozija, tatula, kereće grožđe, čičak, štir i abutilon. Radi proširenja spektra delovanja na pepeljugu Albion se može kombinovati sa herbicidom Piano u količini 5 g/ha.

U uslovima jače zakorovljenosti preporučenoj kombinaciji Albion+Piano dodajemo i dodatnu količinu herbicida Savazon od 1 – 1,5 lit/ha i tako poboljšavamo delovanje i na korove koji su u poodmakloj fazi razvoja, a usev soje se nalazi u fazi prve troliske.

cicak
Čičak

Pošto korovi niču u više faza i u dužem vremenskom periodu, preporučenu 1. split kombinaciju Albion 1 l/ha + Savazon 1 l/ha + Piano 5 g/ha treba ponoviti 7 do 10 dana nakon primene, odnosno 2. split preporučene kombinacije primeniti kada se usev soje nalazi u fazi treće troliske, a korovi u fazi kotiledona.

Ukoliko su na parceli prisutne razvijenije korovske vrste ambrozije, štira i čička, preporučenoj kombinaciji u 2. splitu dodaje se herbicid Lovac u količini od 0,15 – 0,25 l/ha. Lovac će pojačati efikasnost na najotpornije  korove u poodmakloj fazi razvoja, a zbog svog zemljišnog delovanja sprečiće i naknadno nicanje korova dok soja ne sklopi redove.

Agrosava, Stručna podrška

Mast.inž.polj Elena Benjik