Naslovna Poljoprivreda Da li je seme zdravo? Evo kako možete utvrditi

Da li je seme zdravo? Evo kako možete utvrditi

222
0

Ratari se vazda pitaju da li im je seme zdravo i da li ga vredi sejati. Za overu semena pre setve, savetodavac Ružica Đukić je udelila par saveta. U ovom članku ih prenosimo u celosti.

Proveriti seme: metode u detalj

Postizanje stabilnih i poboljšanih prinosa u poljoprivredi zahteva korišćenje visokokvalitetnog semenskog materijala. Korišćenjem zdravog i visokokvalitetnog semena smanjuje se rizik od zaraze biljaka patogenima koji se često prenose putem zaraženog semena.

Deklarisano seme

Postoje specifične metode koje omogućavaju proveru zdravstvenog stanja semena, kako bismo utvrdili da li je ono zdravo ili zaraženo. Đukić konkretno navodi metode smeštene u dve grupe:

  • metode koje ne zahtevaju naklijavanje semena
  • metode uz prethodno naklijavanje semena.

Grupa #1

Pregled naturalnog semena (Sclerotinia spp, Septoria apiicola)

„Stereomikroskopom koji povećava 50-60 puta i daje dobro osvetljenje traže se tamne pege na semenu, promena boje i sve što ukazuje na zarazu, mada odsustvo spoljašnjih promena ne znači da zaraza ne postoji,“ veli Đukić.

Deklarisano seme

Test ispiranja (za Alternaria spp, Fusarium spp, C. Beticola, S. Apiicola)

Za ovu grupu, Đukić tvrdi da se koristi za otkrivanje patogena na površini semena. „Spira se određena količina semena vodom ili alkoholom, odlije se gornji sloj tečnosti i uzima se kap taloga pipetom i posmatra pod mikroskopom,“ navodi ona.

Metoda osvetljavanja ili luminiscencije (za Ascochyta spp.)

„Rasporedi se tanak sloj semena ispod kvarcne lampe na crnoj podlozi. Zaraženo i zdravo seme se razlikuju po sposobnosti primanja i odbijanja UV svetla, pa emituje svetlo različite talasne dužine. Na primer, u slučaju prisustva Ascochyta spp. seme graška reflektuje žutozelenu svetlost“, naknadno pojašnjava Đukić.

Adama

Grupa #2

Naklijavanje semena na filter papiru

Filter papir se stavlja u veće posude prečnika 15 cm, natapa destilovanom vodom. Sto semenki se ravnomerno raspoređuje na razdaljini od 1-2 cm i ostavlja se da odstoji 7 dana na temperaturi od 20-25 stepeni. Nakon toga, vrši se pregled i ocenjuje se stepen zaraženosti semena.

Naklijavanje na hranljivoj podlozi

Ovo se preporučuje za identifikaciju površinskih ili dubokih unutrašnjih infekcija. Ako postoji sumnja na unutrašnju infekciju, prvo je neophodno dezinfikovati seme, potapajući ga u 1% rastvor natrijum hipohlorita (NaOCl), 96% etil alkohola ili 1% rastvor živinog sublimata (HgCl2) tokom 5-10 minuta. U slučaju sumnje na spoljnu infekciju, seme se ispira prvo tekućom vodom, a zatim destilovanom. Nakon toga, prave se isečci semena i postavljaju na selektivnu podlogu, ili se samleveno seme raspoređuje po hranljivoj podlozi.

Izvor: Pixabay

Uzgoj u pesku ili zemlji

Ova metoda služi za dokazivanje patogena na mladim biljkama u fazi nicanja, na kotiledonima prvim listovima, osnovi stabla ili korenu.

Gajenje biljaka u polju

Dotična metoda se ne koristi toliko često. Nekada se primenjivala u cilju ispitivanja prisustva karantinskih bolest.

Izvor: Poljosfera