Naslovna Vesti Direkcija za robne rezerve: Razmena merkantilne za semensku pšenicu 

Direkcija za robne rezerve: Razmena merkantilne za semensku pšenicu 

Merkantilna pšenica treba da bude zdrava, zrela, bez znakova plesni, stranih mirisa i ukusa, pogodna za ljudsku upotrebu.

316
0
Foto: Pixabay

Republička direkcija za robne rezerve oglasila je razmenu 10.000 tona merkantilne pšenice domaćeg porekla za semensku pšenicu roda 2020. godine u odnosu 1,8 kilograma merkantilne za 1 kilogram semenske pšenice.

Merkantilna pšenica treba da bude u rasutom stanju i da ispunjava sve prema srpskom standardu SRPS.E.B1.200 i SRPS.E.B1.200/1, sa sledećim elementima kvaliteta : hektolitarska masa min. 76 kg/hl, vlaga maks. 13%, ukupne primese 2% od čega neorganskog porekla maksimalno 0,25%.

Cena pšenice je 22,55 dinara po kilogramu sa PDV-om, na Produktnoj berzi na dan  24.04.2020. godine. 

Kvantitativno i kvalitativno preuzimanje obavlja se po dobijanju sredstava obezbeđenja isporuke semenske pšenice, a vrši se kod Skladištara po nalogu Direkcije, gde se utvrđuje količina i kvalitet, a najkasnije do 30. 06. 2020 godine.

Rok za dostavljanje ponuda je najkasnije do 30.04.2020. godine, do 10 časova. 

Ponude se dostavljaju preporučenom poštom ili u pisarnicu Direkcije u Dečanskoj ulici broj 8a, 6. sprat, Beograd, u zatvorenoj koverti sa naznakom “Ponuda za razmenu merkantilne pšenice – ne otvarati“, ili na adresu – Republička direkcija za robne rezerve.

Detaljnije informacije pogledajte ovde ili na broj telefona: 011/3238-997 lice za kontakt Zoran Mićić .