Naslovna Moderni agrar i savremena tehnologija „Donau Soja“ i poziv na obuku ”Tranzicija ka regenerativnoj poljoprivredi”

„Donau Soja“ i poziv na obuku ”Tranzicija ka regenerativnoj poljoprivredi”

91
0

„Donau Soja“ udruženje poziva poljoprivredne proizvođače da se uključe u program obuka o praksama regenerativne poljoprivrede. Program, pod imenom „Tranzicija ka regenerativnoj poljoprivredi“, je upriličen u saradnji sa EIT Food organizacijom.

Kroz program „EIT Food regenerativne poljoprivrede“, koji pruža sveobuhvatni sistem obuka i savetovanja, organizacije EIT Food i „Donau Soja“ omogućiće poljoprivrednim proizvođačima u Srbiji da steknu znanje o principima regenerativne poljoprivrede i kako ih primeniti na svojim farmama.

Izvor: Donau Soja

Ova inicijativa pruža priliku poljoprivrednim proizvođačima da unaprede produktivnost i profitabilnost svog poslovanja, istovremeno čuvajući zemljište i životnu sredinu. Takođe, omogućava im da doprinesu smanjenju emisije gasova koji doprinose efektu staklene bašte.

Program „Donau Soja“ obuke

Zvanični program celog događaja koji je „Donau Soja“ udruženje organizovalo obuhvata sledeće:

 • Dvodnevnu obuku za 30 izabranih poljoprivrednih proizvođača koja se organizuje 15. i 16. aprila 2024. godine;
 • Među polaznicima obuke biće izabrano 6 poljoprivrednih proizvođača koji će nastaviti učešće u programu;
 • Odabranim poljoprivrednim proizvođačima tokom naredne tri godine biće omogućena besplatna podrška koja uključuje analizu kvaliteta zemljišta, analizu rezultata i plan primene regenerativnih praksi specifično skrojenih za izabrano poljoprivredno gazdinstvo;
 • Program se predstavlja i promoviše na seminarima i konferencijama;
 • Razmenu znanja i iskustava u primeni regenerativnih praksi.
Izvor: Donau Soja

Teme koje će se prilikom dvodnevne obuke onako nekako zdušno obrađivati obuhvataju iduće:

 • Optimalno korišćenje proizvodnih resursa (semena, hemikalija i đubriva);
 • Redukovana obrada zemljišta;
 • Pokrivenost zemljišta 365 dana u godini;
 • Povećanje biodoverziteta;
 • Pristup prilagođen poljoprivrednom gazdinstvu;
 • Integracija stočarske sa biljnom proizvodnjom.

Još korisnih detalja

Budući da je broj raspoloživih mesta ograničen, izabrani poljoprivredni proizvođači će dobiti obaveštenje o svom učešću u obuci do 10. aprila 2024.

Izvor: Donau Soja

Ukoliko vam je potrebna pomoć prilikom popunjavanja registracionog obrasca ili imate dodatnih pitanja o obuci, možete pozvati na: +381 63 111 5136.

Ovu obuku organizuju EIT Food, deo Evropskog instituta za inovacije i tehnologiju (EIT), nezavisno telo Evropske unije osnovano 2008. godine, sa ciljem stvaranja i promovisanja inovativnog i preduzetničkog okruženja širom Evrope. EIT Food podržava prelazak poljoprivrednih gazdinstava na regenerativne poljoprivredne prakse kako bi se postigli ciljevi u vezi sa klimatskim promenama, sigurnim snabdevanjem hranom i zaštitom obradivog zemljišta.

Image by rawpixel.com on Freepik

„Donau Soja“ je evropsko, neprofitno udruženje koje ima za cilj podršku proteinskoj tranziciji u Evropi, sa posebnim fokusom na održivu proizvodnju soje bez GMO-a. Osnovano je 2012. godine u Beču, sa regionalnim kancelarijama u Srbiji, Ukrajini i Moldaviji, i okuplja preko 320 članova iz 27 zemalja. Kroz svoje standarde kvaliteta, ovo udruženje podržava koncept regenerativne poljoprivrede i pruža podršku poljoprivrednicima u usvajanju njenih principa radi postizanja održive i klimatski neutralne poljoprivrede.

Izvori: Agronews, „Donau Soja“