Naslovna Poljoprivreda Dopunjena Uredba za agrar: veći procenat odlazi na saniranje žalbi no na...

Dopunjena Uredba za agrar: veći procenat odlazi na saniranje žalbi no na razvoj

746
0

Ove nedelje Uredba o raspodeli podsticaja za poljoprivredu i ruralni razvoj dobila je jednu ključnu izmenu od strane Vlade Srbije. Naime, Vlada je opredelila više novca za realizaciju podsticaja na osnovu sudskih odluka i žalbi na rešenja, i to za oko 200 miliona dinara.

Paralelno s tim, Vlada je donela odluku da smanji iznos sredstava za podsticaje ruralnom razvoju za približno 500 miliona dinara. S prvobitno planiranih sedam milijardi pad je rezultirao u nešto više od 6,5 milijardi dinara. Inače, Uredba se u celosti, sa sve izmenama, može preuzeti na ovom linku.

Foto: Vlada Republike Srbije

Šta Uredba sada ističe? Detaljnije o dokumentu

Prema usvojenim promenama, za izvršavanje podsticaja po rešenjima sudskih odluka, podsticaje po žalbi, nedavno doneta a neisplaćena rešenja iz prethodnih perioda, kao i zahtevima koji će biti obrađeni tokom tekuće godine, ukupno je izdvojeno 505,6 miliona dinara. Ova suma predstavlja povećanje u odnosu na raniju verziju Uredbe, gde je za te svrhe bilo planirano 305,6 miliona dinara.

S druge strane, prema Uredbi iz januara ove godine, bilo je predviđeno da će biti izdvojeno nešto više od sedam milijardi dinara za podsticaje u oblasti ruralnog razvoja. Međutim, izmenama Uredbe ta suma je smanjena na 6,52 milijarde dinara, što je rezultiralo smanjenjem sredstava za specifične mere.

Izvor: Shutterstock/Djalek

Na primer, za unapređenje konkurentnosti, sada je planirano 4,26 milijardi dinara podsticaja umesto prethodnih 4,83 milijarde dinara. Pak sa druge strane je za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava smanjeno na 3,26 milijardi dinara umesto ranijih 3,83 milijarde dinara.

Podrška za unapređenje primarne proizvodnje smanjena je na 2,45 milijardi dinara u odnosu na prethodnih tri milijarde. Za investicije će u nabavku novih mašina i opreme za unapređenje primarne biljne proizvodnje biti izdvojeno 1,43 milijarde dinara umesto prethodnih dve milijarde dinara.

Izvor: Shutterstock/bibiphoto

Međutim, izmenama Uredbe povećani su podsticaji za unapređenje sistema kreiranja i prenosa znanja. Dok je prethodno bilo izdvojeno 810 miliona dinara za ove svrhe, novom uredbom predviđeno je ukupno 940 miliona dinara. Pritom je 810 miliona dinara namenjeno podršci pružanja saveta i informacija poljoprivrednim proizvođačima, udruženjima, zadrugama i drugim pravnim licima u poljoprivredi. Naknadno je 130 miliona dinara predviđeno za razvoj tehničko-tehnoloških, primenjenih, razvojnih i inovativnih projekata u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Izvor: AgroTV