Naslovna Poljoprivreda Fosfor (i zašto je značajan)

Fosfor (i zašto je značajan)

79
0

Fosfor (P) je strukturni elemenat proteina, enzima i nukleinskih kiselina. Ima najznačajniju ulogu u procesima fotosinteze i disanja. Drugim rečima, fosfor je ključan po procese stvaranja hranljivih materija i njihovog pretvaranja u energiju koja je potrebna biljkama za sve životne funkcije.

YouTube Screenshot
Izvor: Televizija Pomoravlje

Nedostatak fosfora ograničava proces disanja, što sprečava razgradnju šećera i njihovu pretvorbu u energiju. Kao rezultat, nerazgrađeni šećeri se akumuliraju u listovima, što dovodi do karakteristične pojave ljubičastih listova. Ova pojava je naročito izražena u proleće kada su biljke izložene dodatnom stresu zbog hladnog supstrata i nižih temperatura vazduha. Nedostatak fosfora takođe uzrokuje slabiji rast biljaka i neadekvatan proces cvetanja i oplodnje.

Najviši sadržaj fosfora u listovima je na početku sezone, dok je najniži tokom berbe. Adekvatan nivo fosfora u biljkama utiče na rano formiranje i bolji rast korena, pravilan proces organogeneze i formiranje rodnog potencijala, obilno cvetanje, dobar kvalitet plodova i pravilno sazrevanje, efikasnije usvajanje i korišćenje vode, kao i bolju kondicionu sposobnost biljaka za prezimljavanje.

Image by Freepik

Fosfor u agraru

Niska pH vrednost zemljišta smanjuje dostupnost fosfora jer se on može imobilisati aluminijumovim i gvožđevim oksidima na površini minerala gline. To dodatno otežava usvajanje korenovim sistemom borovnice. Nedostatak fosfora u kiselim zemljištima može značajno ograničiti rast biljaka. Veća zbijenost zemljišta, smanjen pristup vazduhu i povećana vlažnost takođe smanjuju mogućnost usvajanja fosfora, što može biti smanjeno i preko 50%.

Iako organska materija može sadržavati od 3% do 75% ukupnog fosfora u zemljištu, biljkama je taj fosfor teško dostupno, pa se glavni izvor fosfora za biljke nalaze u neorganskim oblicima. Fosfor je nepokretan element u zemljištu, pa se promene u tkivu biljaka javljaju tek nakon dužeg vremenskog perioda, obično posle godinu ili dve nakon primene đubriva sa fosforom. Zbog toga postoji niska korelacija između sadržaja fosfora u zemljištu i njegovog prisustva u listovima.

Izvor: Bolja zemlja

Kod gajenja visokožbunaste borovnice na bankovima podignutim uz korišćenje čamove strugotine ili kore, fosforna đubriva treba unositi u tri ili četiri navrata tokom godine. Ovo je ključno jer se fosfor loše zadržava u ovakvom materijalu.

Izvor: Dobro jutro