Naslovna Poljoprivreda Hemijsko-tehnološka škola: uveden novi smer bitan po agrar

Hemijsko-tehnološka škola: uveden novi smer bitan po agrar

575
0

Subotička Hemijsko-tehnološka škola je održala događaj Dani otvorenih vrata, tokom kog je predstavljen novi smer potencijalnim srednjoškolcima. Budući polaznici su imali priliku da posete školu, i da se u okviru događaja upoznaju sa obrazovnim profilima koje ova škola nudi.

Izvor: Hemijsko-tehnološka škola – zvanični onlajn profili

Prehrambeno-biotehnološki tehničar: novi smer stare škole

U Hemijsko-tehnološkoj školi u Subotici, učenici se školuju u četiri različita područja: Tekstilstvo i kožarstvo, Trgovina, ugostiteljstvo i turizam, Hemija, nemetali i grafičarstvo, kao i Poljoprivreda, proizvodnja i prerada hrane. U sklopu ovog poslednjeg područja, uvodi se novi smer, nazvan prehrambeno-biotehnološki tehničar.

Pomoćnica direktora Jadranka Vojnić Purčar objašnjava da je važno za ovo zanimanje, za ovaj obrazovni profil, da je to zanimanje budućnosti, jer učenici učestvuju u razvoju i inoviranju novih proizvoda, analiziraju i kontrolišu kvalitet sirovina i gotovih proizvoda, kao i tehnološki proces proizvodnje.

Izvor: Hemijsko-tehnološka škola – zvanični onlajn profili

Reč polaznika

Smerovi poput tehničara za operativnu forenziku i veterinarskih tehničara su se istakli kao posebno intrigantni u proteklim godinama. „Upisala sam ovaj smer zato što mi je oduvek bio blizak, oduvek sam maštala o tome, želela sam da upišem taj smer i napokon mi se ukazala mogućnost da ispunim svoju želju“, naglasila je Sara Milosavljević, učenica upisana na smeru tehničar za operativnu forenziku.

Njen drug iz razreda Vukan Maretić dodaje da najviše rade hemiju, ali ponekad i praksu vezanu za forenziku, te da su posetili fakultet kriminalistike.

Izvor: Hemijsko-tehnološka škola – zvanični onlajn profili

Milica Puzović, učenica škole na smeru veterinarski tehničar, objašnjava da škola pruža punu praksu, da su stekli mnogo znanja, te da su imali priliku da vide različite životinje u zoološkom vrtu i da su radili sa veterinarima i veterinarskim tehničarima u veterinarskim stanicama.

Učenici stiču teorijska znanja u školi, dok praktični deo na nekim smerovima realizuju putem dualnog modela kod poslodavaca. Međutim, ova škola ima i druge prednosti.

Izvor: Hemijsko-tehnološka škola – zvanični onlajn profili

Nikola Matković, direktor Hemijsko-tehnološke škole Subotica, ističe da to uključuje kvalitetan rad u školi, posebno u pogledu nastave i obrazovanja. Ističe da škola ima izvanredne uslove za realizaciju nastave u smislu opremljenosti. Pritom, skreće pažnju i na osoblje koje je uvek na raspolaganju učenicima. Takođe, ističe da se mnogo truda ulaže u podršku mladim sportistima, koji često biraju ovu školu jer im omogućava usklađivanje školskih i sportskih obaveza, što mnogoj deci omogućava da započnu svoj karijerni put.

Prema Planu upisa, u novoj školskoj godini Hemijsko-tehnološka škola upisaće devet odeljenja prvih razreda. Od dotičnih će šest biti na srpskom, a tri na mađarskom nastavnom jeziku.

Izvor: RTV