Naslovna Poljoprivreda I još jedan Konkurs! Prerađivači dobijaju skoro 100 miliona

I još jedan Konkurs! Prerađivači dobijaju skoro 100 miliona

142
0

Odmah nakon prethodnog, Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, raspisao je dodatni Konkurs. Dotični će poslužiti za dodelu sredstava a sufinansiranje investicija u ekonomske aktivnosti u cilju podizanja konkurentnosti u smislu dodavanja vrednosti kroz preradu na gazdinstvima u AP Vojvodini u 2024. godini.

Tema konkursa obuhvata podršku za nabavku neophodne nove opreme za proizvodnju i preradu mesa, mleka, vina, rakije, kao i preradu voća, povrća (uključujući pečurke), uljanih kultura, začinskog, lekovitog i aromatičnog bilja, kao i preradu pčelinjih proizvoda.

Izvor: Shutterstock/librakv

Dublje zalaženje u Konkurs: propozicije

Za sprovođenje ovog programa predviđena je ukupna suma od 95.000.000,00 dinara koja će biti raspoređena za različite namene.

Aktivnost 1 obuhvata sufinansiranje investicija u nabavku opreme za preradu mleka i mesa na poljoprivrednim gazdinstvima u AP Vojvodini tokom 2024. godine. Maksimalni iznos bespovratnih sredstava po jednoj aplikaciji ograničen je na 2.000.000,00 dinara, dok minimalni iznos iznosi 200.000,00 dinara.

Foto: Pixabay

Aktivnost 2 obuhvata sufinansiranje investicija u nabavku opreme za proizvodnju vina i rakije u AP Vojvodini tokom 2024. godine. Maksimalni iznos bespovratnih sredstava po jednoj aplikaciji ograničen je na 3.500.000,00 dinara, dok minimalni iznos iznosi 200.000,00 dinara.

Aktivnost 3 obuhvata sufinansiranje investicija u nabavku opreme za preradu voća, povrća (uključujući pečurke), uljanih kultura, začinskog, lekovitog i aromatičnog bilja u AP Vojvodini tokom 2024. godine. Maksimalni iznos bespovratnih sredstava po jednoj aplikaciji ograničen je na 2.200.000,00 dinara, dok minimalni iznos iznosi 200.000,00 dinara.

vrganji
Godišnje se izveze oko 200 tona pečuraka u raznim oblicima, foto J. El Omari

Aktivnost 4 obuhvata sufinansiranje investicija u nabavku opreme za preradu pčelinjih proizvoda u AP Vojvodini tokom 2024. godine. Maksimalni iznos bespovratnih sredstava po jednoj aplikaciji ograničen je na 350.000,00 dinara, dok minimalni iznos iznosi 150.000,00 dinara.

Krajnji rokovi i kontakt podaci

Podrška investicijama putem ovog konkursa iznosiće do 60% od ukupnih prihvatljivih troškova. Za podnosioca prijave, uključujući preduzetnike i pravna lica, koji poseduju gazdinstvo registrovano na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, žene nosioce poljoprivrednih gazdinstava, kao i osnivače pravnog lica mlađe od 40 godina, podrška će biti do 70% od ukupnih prihvatljivih troškova investicije (u slučaju kada pravno lice ima više osnivača i samo jedan od njih je stariji od 40 godina, podrška će biti do 60% od ukupnih prihvatljivih troškova investicije).

Izvor: Shutterstock/Djalek

Rok za podnošenje prijava je do 5. aprila 2024. godine. Prijava sa pratećom dokumentacijom šalje se isključivo elektronskim putem putem AgroSens platforme. Dodatne informacije za svaku aktivnost mogu se dobiti putem telefona ili mejla navedenih kontakt osoba. Sve potrebne formulare i uputstva možete preuzeti na zvaničnoj internet stranici Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.

Izvor: AgroTV