Naslovna Mehanizacija Inovativna Sejalica AMAZONE: Tehnološki Skok u Setvi!

Inovativna Sejalica AMAZONE: Tehnološki Skok u Setvi!

107
0

U našoj poseti imanju Marka Kovačevića u Velikoj Gredi, imali smo prilike da vidimo sejalicu najnovije generacije „u akciji“. U pitanju je Centaya 3.000 Special giganta agromehanizacije Amazone.

Sa ekipom Bolje zemlje je o Centayi 3.000 govorio komercijalista Ilija Prelić, sa dodatnim komentarima njegovog kolege, servisera Nebojše Stanića.

Kako Prelić ističe, Centaya je kombinovana sejalica rednog zahvata do 3 metara. Za potrebe Kovačevićevog gazdinstva ju je vukao traktor marke Fendt, model 720 Varto. Ova kombinovana sejalica je posebno podesna za srednja i velika gazdinstva, mada, po rečima Prelića, svako može da je koristi bez problema.

Centaya kombinovana sejalica za sve sitnozrne kulture

Bunker ove Amazone-ove sejalice ima kapacitet od 1.600l, što znači da ima nosivost od 1.250 kg pšenice. Naravno, kako naš sagovornik apostrofira, ova sejalica može da radi sa svim sitnozrnim kulturama bez problema. Pomenuti bunker je pozicioniran bliže traktoru. Time se centar težišta približava vozilu i samim tim smanjuje snaga hidraulike potrebna za dizanje i spuštanje.

Serviser Stanić je posebnu pažnju skrenuo na TWIN terminal i na Autopoint senzor. TWIN terminal služi za, kada se menja sorta semena ili kultura, rekalibraciju semena. Terminal je postavljen na taj način da jedna osoba može da podesi sve što treba za setvu pre samog procesa putem samo tri dugmeta.

Autopoint je jedan od nekoliko senzora protoka na sejalici. Stanić navodi da je on vezan za zadnju bateriju i da proračunava koliko vremena treba semenu da dođe od setvenog valjka do setvene baterije. Kada treba da izađemo iz urađene setvene površine, Autopoint ranije pali uređaj, a kasnije gasi kad se ulazi u narednu urađenu površinu.

Prelić je za Bolju zemlju još istakao i tzv. Quick link povezivanje sejalice. Naime, sama mašina može da se razdvoji u segmente. Primera radi, kako nam pojašnjava sagovornik, setveni aparat može da ostane na svojoj platformi dok mi koristimo prednju tanjiraču.

Centaya 3.000 Special ima i dodatnih benefita za preciznu proizvodnju. U video prilogu na našem oficijelnom YouTube kanalu možete saznati više o ovom izuzetnoj mašini za sve tipove gazdinstava!