Naslovna Poljoprivreda Voćarstvo i povrtarstvo Izveštaj sa terena: Šta kažu stručnjaci o stanju koštičavog i drugog voća...

Izveštaj sa terena: Šta kažu stručnjaci o stanju koštičavog i drugog voća u ovoj fazi cvetanja?

Aktuelnosti sa terena, tekući problemi po fazama cvetanja, tretiranje voća, zaštita od korova, patogena i štetočina samo su neke od tema koje smo pokrenuli sa Milanom Sudimcem, program menadžerom za pesticide u kompaniji Chemical Agrosava.

11628
0

Piše: Milan Sudimac, program menadžer za pesticide u kompaniji Chemical Agrosava
#odgovornonovinarstvo

Budući da je setva pri kraju, ali i da je voće u cvatu, pitali smo Milana šta je poljoprivrednicima najisplatljivije da preduzmu u vezi problema koji se javljaju u ovo doba godine, što se tiče rezultata, ali i finansija.

VINOVA LOZA

Vinova loza je u fazama kada su zeleni listići lastara jasno vidljivi (Chardonnay, Cabernet, Sauvignon) do faze kada su dva-tri-četiri lista razvijena (Frankovka, Hamburg, Riesling, Lasta). 

U ovom periodu se aktiviraju eriofidne grinje (Calepitrimerus vitis, Colomerus vitis), koje prezimljvaju ispod ljuspica pupoljaka. Početkom vegetacije one naseljavaju prve zelene delove novog lastara.

Kako ne bi došlo do pojave gala preporučujemo primenu preparata Amon 020 EW u količini 1.2 l/ha, dva puta u intervalu 7-10 dana. Kasniji tretmani daju slabije efekte.

Kod osetljivih vinskih sorti, dodati fungicid za zaustavljanje razvoja crne pegavosti: Niveral 1 l/ha, Mankosav 75 WG 2.5 kg/ha ili Folpet 3 kg/ha. 

JABUKA

Jabuka je u različitim fazama cvetanja. 

U pojedinim zasadima prilikom pregleda cvetova utvrđeno je prisustvo tripsa. Budući da je u ovom periodu zabranjena primena insekticida, imajte ovo na umu u fazi precvetavanja. 

Zbog najavljenih lokalnih padavina, nastavlja se zaštita i sprečavanje infekcije V.inaequalis. Za tretman u fazi cvetanja preporučujemo primenu preparata Niveral 1 l/ha + Ciprodex 1 l/ha i folijarno hranivo Wuxal Ascofol 1.5-2 l/ha.

Pregledom listova jabuke (posebno crvene sorte) primećena je i velika brojnost Panonychus ulmi. S obzirom da smo imali blagu zimu, sa malo padavina, grinje paučinare možemo očekivati u većini zasada. Za njihovo suzbijanje preporučujemo preparate Amon 020 EW (2x), Acrimite, Kanemite. 

BOROVNICA

Borovnica je u fazi 30-40 % cvetova otvoreno. 

S obzirom da ova voćna vrsta ima sukcesivno cvetanje, da bi se zaštitila ova faza  potrebna su dva a nekada i tri tretmana. Preporučujemo primenu preparata Aserija, Teldor 500 SC ili Signum u kombinaciji sa Wuxal Ascofol-om.

KOŠTIČAVO VOĆE

Koštičavo voće je u fazi precvetavanja.

Tek formirana lisna masa je osetljiva na infekcije od prouzrokovača  šupljikavosti lista koštičavog voća (Stigmina carpophila) i plamenjače šljive (Polystigma rubrum). U ovoj fenofazi potrebno je primeniti Merpan 80 WDG 2 kg/ha ili Mankosav 2,5 kg/ha. Ukoliko su prisutni tripsi, sada je momenat za njihovo suzbijanje i sprečavanje ranih oštećenja.

Šljivu koja je u fazi precvetavanja (80% kruničnih listića opalo) zaštititi od šljivine ose primenom preparata Sonar 1 lit/ha ili Plures 0,6 l/ha.

Malina se nalazi, u zavisnosti od nadmorske visine, u fazi intenzivnog listanja do razvoja rodnih grančica.

 Everest 4 l/ha pruža zaštitu od bolesti stabla i bakterijskih infekcija, a Amon 1,2 l/ha od eriofidnih grinja. U cilju zaštite od insekata primeniti Bifenicus 0,5 l/ha ili Fastac 10 EC 0,25 l/ha. U ovoj fazi se vrlo dobro pokazao Wuxal Ascofol 2 l/ha.

Suzbijanje korova: Sirius 5 l/ha (zona međureda) ili Flupisor 1,5 l/ha tretiranjem cele površine.

Jagoda je u fazi početka cvetanja do punog cvetanja. Za zaštitu od čitavog spektra parazita primeniti Signum 1,8 kg/ha ili kombinaciju Dekada 1l/ha + Image 0,5l/ha. Za suzbijanje lisnih vaši koristiti Sivanto prime u količini od 0,5 l/ha. U slučaju pojave grinja primeniti Acramite u količini od 0,25 l/ha. U ovom period koristiti Wuxal Boron 2 l/ha.

Za sve druge kulture, njihovu zaštitu, stanje na terenu, kao i  preporuke tretiranja, možete pogledati u intervju ovde.