Naslovna Vesti Javni poziv Novog Sada #02: oprema za preradu proizvoda

Javni poziv Novog Sada #02: oprema za preradu proizvoda

909
0

Još jedan novosadski javni poziv za paore? Pa naravno! Ovaj put je za nabavku opreme za preradu poljoprivrednih proizvoda. Kojih konkretno? Voća, povrća, gajenog začinskog EM gajenog lekovitog EM gajenog aromatičnog bilja. A pritom deo odlazi i za izgradnju vizuelnog identiteta samog prerađivača. I sve to na teritoriji Novog Sada, upravo za 2024. godinu!

Idemo redom.

Foto: Youtube

Javni poziv: detaljnije

Cilj Javnog poziva za dodelu sredstava za sufinansiranje nabavke opreme za preradu voća, povrća, gajenog začinskog, lekovitog i aromatičnog bilja i izgradnju vizuelnog identiteta prerađivača na teritoriji Grada Novog Sada u 2024. godini (u daljem tekstu: Javni poziv) jeste ulaganje u novu opremu radi povećanja prihoda na poljoprivrednim gazdinstvima, plasman sopstvenih prerađenih poljoprivrednih proizvoda na tržište, jačanje malih poljoprivrednih proizvođača, zapošljavanje ruralnog stanovništva, kao i stvaranje vizuelne prepoznatljivosti određenih poljoprivrednih proizvoda i proizvođača.

Predmet Javnog poziva jeste dodela bespovratnih sredstava za nabavku nove opreme za preradu voća, povrća, gajenog začinskog, lekovitog i aromatičnog bilja i izgradnje vizuelnog identiteta prerađivača.

Foto: Privatna arhiva

Koliki je iznos sredstava?

Bespovratna sredstva koja se dodeljuju po Javnom pozivu iznose ukupno 6.000.000,00 dinara. Bespovratna sredstva za podršku investicijama po ovom Pozivu utvrđuju se u iznosu do 90% od ukupno prihvatljivih troškova investicije.

Prilikom obračuna, uzima se vrednost investicije bez poreza na dodatu vrednost (PDV). Bespovratna sredstva koja se dodeljuju po ovom Pozivu namenjena su za podršku investicijama za razvoj i unapređenje u sektoru proizvodnje: voća i povrća, gajenog začinskog, lekovitog i aromatičnog bilja i stvaranje vizuelne prepoznatljivosti određenih poljoprivrednih proizvoda i proizvođača.

Foto: Pixabay

Podnosilac prijave može podneti samo jednu prijavu po Javnom pozivu, u kojoj može biti više predmeta nabavke. Maksimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi ne može preći 1.200.000,00 dinara bez PDV-a, odnosno 800.000,00 dinara za opremu i 400.000,00 za izgradnju vizuelnog identiteta prerađivača.

Prilikom razmatranja podnetih prijava za ostvarivanje bespovratnih sredstava, neće se priznavati investicija i oprema kupljena pre 01.01.2024. godine.

Izvor: Moja Srbija zvanični Instagram nalog

Pravo na podsticaje ostvaruje nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva u aktivnom statusu u Registru poljoprivrednih gazdinstava (u daljem tekstu RPG), ako

  • je upisan u RPG kao nosilac poljoprivrednog gazdinstva najkasnije do dana objavljivanja Javnog poziva;
  • ima biljnu proizvodnju na teritoriji Grada Novog Sada;
  • je registrovao preduzetničku radnju za preradu u APR-u najkasnije do dana objavljivanja Javnog poziva;
  • je registrovan za preradu na teritoriji Grada Novog Sada u skladu sa Pravilnikom o proizvodnji i prometu malih količina hrane biljnog porekla („Službeni list RS“ broj 41/09 i 17/19) najkasnije do dana objavljivanja Javnog poziva.

Izvor: Grad Novi Sad