Naslovna Poljoprivreda Javni pozivi: Ruma pomaže poljoprivredna gazdinstva

Javni pozivi: Ruma pomaže poljoprivredna gazdinstva

65
0

Iz opštine Ruma recentno su izašli javni pozivi koji bi lokalnim poljoprivrednicima i te kako značili u proizvodnji tokom ove sezone. Naime, reč je o pozivu namenjenom bankama zainteresovanim za kratkoročno kreditiranje registrovanih poljoprivrednih gazdinstava i pozivu namenjenom aktivnim poljoprivrednim gazdinstvima sa teritorije opštine Ruma za subvencionisanje osiguranja useva, plodova, višegodišnjih zasada, rasadnika i životinja.

Pogledajmo šta pomenuti pozivi imaju da ponude.

„Zgrade,_Ruma_009“, foto: Ванилица, licencirano pod CC BY-SA 4.0
Izvor: Wikimedia Commons

Pozivi opštine Ruma u detalj

Kratkoročno kreditiranje

Prema tekstu prvog dokumenta, pozivaju se banke zainteresovane za kratkoročno kreditiranje fizičkih lica – nosilaca aktivnog poljoprivrednog gazdinstva sa teritorije opštine Ruma. Poziv je upućen za nabavku:

 • nove poljoprivredne mehanizacije
 • novih mašina, opreme i repromaterijala u stočarstvu
 • novih mašina, opreme i repromaterijala u voćarstvu
 • novih mašina, opreme i repromaterijala u povrtarstvu
 • novih mašina, opreme i repromaterijala u ratarstvu
 • kupovinu stoke
 • kupovinu živine
 • kupovinu pčela
 • izgradnju plastenika
 • kupovinu sadnog materijala u povrtarstvu i voćarstvu
 • kupovinu sredstava za zaštitu bilja
 • kupovinu sistema za navodnjavanje
 • izgradnju bunara.
Photo by Nico Smit on Unsplash

Sve ovo se obavlja uz učešće Opštine Ruma u subvencionisanju dela kamate. Pritom, banke se pozivaju i da podnesu pisane ponude sa uslovima kreditiranja.

Uslovi poziva

Zainteresovane banke moraju ispunjavati sledeće uslove:

 • Da namenski, kratkoročno (do 12 meseci) kreditiraju nabavku sredstava iz ovog Javnog poziva, za fizička lica nosioce poljoprivrednih gazdinstava koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava sa aktivnim statusom,
 • da poljoprivrednim gazdinstvima odobre samo jedan kredit koji se isplaćuje u dinarima i koji ne može biti manji od 120.000,00 dinara niti veći od 600.000,00 dinara,
 • da za svaki kredit odobren fizičkim licima – nosiocima registrovanih poljoprivrednih gazdinstava sa teritorije Opštine Ruma, Opština Ruma subvencioniše kamatu u iznosu do 7% na godišnjem nivou od ukupne kamatne stope preračunato za period korišćenja kredita,
 • da jednokratnu naknadu za obradu kredita snosi korisnik kredita,
 • da se plasiranje sredstava vrši prema odredbama poslovne politike banke i Programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja Opštine Ruma za 2024. godinu, uz obezbeđenje dokaza o namenskom plasmanu kredita,
 • da uz zahtev za naplatu od opštine subvencionisanog dela kamate priloži dokumenta definisana Programom podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja Opštine Ruma za 2024. godinu,
 • sav rizik odobrenja i naplate kredita od korisnika snose banke, uz obezbeđenje namenskog praćenja plasmana koju kontrolu će banka omogućiti i Opštini Ruma.
Izvor: Bolja zemlja

Sredstva u iznosu od 5.000.000,00 dinara obezbeđena su Odlukom o budžetu opštine Ruma za 2024. godinu.

Subvencionisanje osiguranja

Ovim dokumentom se pozivaju fizička lica, nosioci registrovanog poljoprivrednog gazdinstva u aktivnom statusu. Dotični moraju biti registrovani sa prebivalištem i proizvodnjom na teritoriji opštine Ruma. Pozivaju se da podnesu zahtev za subvencionisanje investicije osiguranja u poljoprivrednoj proizvodnji:

 • useva
 • plodova
 • višegodišnjih zasada
 • rasadnika
 • životinja.
Izvor: Shutterstock/bibiphoto

Subvencionišu se troškovi osiguranja useva, plodova, višegodišnjih zasada, rasadnika i životinja u iznosu od 40% od ukupnog iznosa obračunate premije osiguranja. Naravno, do subvencija se dolazi bez obračunatog PDV-a, a najviše do 200.000,00 dinara.

Pravo na korišćenje sredstava može ostvariti fizičko lice:

 • nosilac registrovanog poljoprivrednog gazdinstva,
 • koje ima prebivalište i poljoprivrednu proizvodnju na teritoriji opštine Ruma.
Izvor: Shutterstock/librakv

Pravo na naknadu dela troškova osiguranja može se ostvariti samo po jednom osnovu (za osiguranje useva ili plodova ili višegodišnjih zasada ili rasadnika ili životinja) i po jednom zahtevu.

Izvor: AgroTV