Naslovna Poljoprivreda JP „Vojvodinašume“ sprovodi translokaciju i spašavanje riblje mlađi

JP „Vojvodinašume“ sprovodi translokaciju i spašavanje riblje mlađi

62
0

JP „Vojvodinašume“ će u skladu sa programima upravljanja ribarskim područjima realizovati akcije spašavanja ugrožene ribe i riblje mlađi iz razliva reka Dunava i Save. Pod nazivom „Akcija spašavanje riblje mlađi u 2023. godini na rekama Dunavu i Savi“, ova akcija je prva ove godine koja je realizovana 26. jula u razlivu reke Save. Preciznije, realizuje se iz bara istočnog dela „potkovice“ Obedske bare na području SRP „Obedska bara“.

YouTube Screenshot
Izvor: vojvodinašume videoeditor

Spašeno oko 10.000 jedinki

Obedska bara se nalazi u jugoistočnom Sremu između naselja Kupinovo, Obrež, Grabovci i reke. Uže područje Bare sačinjavaju „potkovica“ (korito) i „kopito“ (viši deo terena Kupinske grede). „Potkovica“ je ostatak napuštenog korita reke Save. Pre 6.000 godina, kako naglašavaju zvanični izvori, je tu proticala preteča reke Save, a pre 4.500 godina njen sporedni tok. Tek pre 2.000 godina formirala se mrtvaja koja je rezultirala u današnjem močvarnom području.

Bez stalno povezivanja sa Savom, Obedska bara se napaja vodom i dotokom podzemnih voda, kao i slivanjem površinskih voda sa lesne zaravni. Većina okolnih okana i manjih bara presuši u vreme sušnih godina. Samim tim, tokom leta ostaje zarobljena značajna količina riblje mlađi, koja u tom periodu i strada. Akcije poput ove koju je izvršila ribočuvarska služba JP „Vojvodinašume“ su samim tim ključne po opstanak lokalnog ekosistema. Delovanjem Preduzeća, vraćeno je u korito reke Save i spašeno od sigurne smrti oko 10.000 komada ribe i riblje mlađi.

YouTube Screenshot
Izvor: vojvodinašume videoeditor

Predstojeće akcije JP „Vojvodinašume“

Direktor JP „Vojvodinašume“ Roland Kokai je takođe učestovao u translokaciji i spašavanju riblje mlađi. Tom prilikom je naglasio da je Obedska bara drugo najstarije zaštićeno prirodno dobro na svetu. Zaštitu mrtvaje je proglasio Austrougarski dvor davne 1874. godine. Podsećamo da je američki Kongres stavio Jelouston park pod zaštitu države samo dve godine pre ove austrougarske uredbe.

Translokacija obavljena u Obedskoj bari je samo jedna u nizu planiranih za Udruženje. Tokom jula i avgusta planirane su i akcije na području SRP „Koviljsko-petrovaradinski rit“ i SRP „Gornje Podunavlje“. Na ovim područjima, članovi sektora za lovstvo i ribarstvo će spašavati ribu i riblju mlađ, te ih premestiti u glavno korito reke Dunav. Planirano je i spašavanje riblje mlađi na području Morović-Višnjićevo na reci Savi.

Izvor: AgroTV

Prethodni tekstKonkurs za novu opremu za navodnjavanje
Sledeći tekstOdržana treća Traktorijada u Gornjoj Jajini