Naslovna Reč Struke Kako pravilno odabrati hibride kukuruza?

Kako pravilno odabrati hibride kukuruza?

928
0
igra ponude

Izbor hibrida za proizvodnju kukuruza zavisi od tri glavna parametra:

  1. Agroekološki uslovi proizvodnog rejona (tip zemljišta, količina padavina tokom vegetacije, nadmorska visina i mogućnost navodnjavanja)
  2. Način berbe (kombajniranje kukuruza u zrnu ili berba u klipu)
  3. Odabir hibrida odnosno svrha proizvodnje (da li je namenenjena proizvodnja za zrno ili za dobijanje silaže, odnosno biogasa)

Za izbor pravilne FAO grupe zrenja, treba uzeti u obzir da su AS Hibridi stvoreni u Srbiji i prilagođeni našim agroekološkim uslovima. Za berbu u klipu, treba odabrati hibride kasnijih grupa zrenja – hibride koji su visokoprinosni i koje karakteriše fino, kontinuirano otpuštanje vlage iz zrna, sa klipovima koncipiranim tako da ne dođe do gubitka zrna prilikom berbe. Berba treba početi kada vlaga zrna padne ispod 27%. Važno je napomenuti da berbu treba prilagoditi stanju useva i vremenskim prilikama a ne samo datumu. Kašnjenje sa berbom može izazvati osipanje zrna sa klipa, bez obzira na performanse hibrida.

AS hibridi navedenih FAO grupa pružaju visoke i stabilne prinose. Kako biste postigli optimalne rezultate u kombajniranju zrna, preporučujemo naše hibride ranijih grupa zrenja koji će u trenutku žetve imati odgovarajuću količinu vlage što Vama omogućava izbegavanje veštačkog dosušivanja zrna i smanjenje dodatnih troškova.

I svrhu proizvodnje takođe treba uzeti u obzir pri odabiru hibrida. Ako se kukuruz gaji za zrno, preporučujemo naše hibride za zrno, dok za proizvodnju visokokvalitetne silaže preporučujemo naše specijalizovane hibride kukuruza, jedine registrovane u Srbiji za ovu namenu.