Naslovna Mehanizacija Kombajn: priprema pred žetvu

Kombajn: priprema pred žetvu

125
0

Uobičajeno je da se svaki kombajn posle žetve kompletno remontuje. Ali, bez obzira što je urađen remont mašine, uoči nove žetve kombajn bi trebalo kompletno pregledati. Pritom, valjalo bi i preduzeti neophodne mere kako bi se izbegli problemi u žetvi.

Žitni kombajn predstavlja jednu od najkompleksnijih mašina, što zahteva početak priprema ranije. Ključno je da mašina bude pripremljena na vreme, s obzirom na to da su rokovi za skidanje useva kratki, a vremenski uslovi često mogu skratiti period optimalne žetve.

Izvor: Shutterstock/Fotokostic

Razgovor lista „Poljoprivrednik“ sa dipl. inž. Miroslavom Lazićem, koji ima obimno iskustvo u servisiranju kombajna širom Vojvodine u preduzeću Agrimatco, obuhvatio je korake koje treba preduzeti i šta treba pregledati na kombajnu pre žetve. Lazić je istakao da svaka godina donosi nove uslove rada i da se podešavanje mašine ne može generalizovati. Ove godine, zbog retkog rasta žita, nedostaje potrebna masa. Da bi se postigla kvalitetna žetva, potrebno je povećati radnu brzinu kako bi se obezbedila dovoljna masa za kvalitetno obavljanje posla.

Priprema kombajna počinje od njegovog srca – motora. To podrazumeva redovan servis, uključujući zamenu ulja i filtera goriva i ulja. Prilikom pregleda motora, treba obratiti pažnju na moguća curenja i stanje turbopunjača. Tokom rada motora, važno je posvetiti pažnju boji dima kao indikatoru ispravnosti motora.

Remontirati kombajn na pravi način

Važan aspekt žitnog kombajna je hidraulični sistem, čije funkcije treba detaljno pregledati pre žetve. Potrebno je proveriti da li je potrebno zameniti hidraulično ulje u sistemu prema preporuci proizvođača kombajna, kao i zameniti filter ulja. Tokom pripreme kombajna za žetvu, redovni korak uključuje pregled svih delova kombajna i transportera. Za efikasan transport žetvene mase kroz kombajn, važno je da su svi pužni transporteri u dobrom stanju i da nisu previše istrošeni.

Što se tiče transportera, prvi koji se susreće na kombajnu je spiralni transporter na hederu. Treba obratiti pažnju na pogon kose i pregledati režući aparat i prut kose. Nakon košenja, masa dolazi na spiralni transporter, koji usmerava na pikap prste. Pikap prsti treba da budu jednaki po celoj širini. Često su oštećeni ili polomljeni, pa ih treba zameniti. Pikap prsti usmeravaju žetvenu masu na usisno grlo, koje takođe treba da bude ispravno.

Foto: Bolja zemlja

Na uvlačnom grlu treba pregledati lanac i osigurati da nije previše labav. Sledeći korak je bubanj i podbubanj, na koje treba obratiti pažnju. Šine na bubnju treba da imaju odgovarajuće zube visine 8-9 mm, a ako su istrošene, mogu narušiti kvalitet izvršavanja žita. Takođe, treba proveriti poprečne ivice na podbubnju i sanirati ih ako su potrošene. Obrtaji bubnja se podešavaju u toku žetve u zavisnosti od stanja useva i vrste, kao i broja šina na rotoru.

Pužni transporteri, sečke i ostali elementi

Sledeća stavka u procesu je pregled odbojnog bitera, koji je važan za sprečavanje probijanja zrna, posebno prilikom žetve kukuruza. Limovi na odbojnom bitera mogu biti istrošeni ili probušeni, što može dovesti do problema. Kod konvencionalnih kombajna sa slamotresima, važno je pregledati gornje sita kako bi se sprečilo probijanje gornjeg sita. Takođe, neophodno je pregledati ležajeve, bez obzira na to da li su drveni ili metalni, i proveriti da li ima lufta ili istrošenosti.

Image by Hans Linde from Pixabay

Pužni transporteri za zrno i povratnu masu takođe zahtevaju pregled, uključujući proveru prečnika radi osiguranja kvalitetnog transporta. Lančasti transporteri takođe treba da budu u dobrom stanju, što uključuje proveru lopatica i lanca. Ako kombajn ima sečku, potrebno je pregledati noževe, kontranoževe i remenje, s obzirom na velika opterećenja koja sečka podnosi tokom rada.

Nakon pregleda svih elemenata, mašinu je potrebno pokrenuti u stacionarnom stanju. Prilikom pokretanja, važno je obratiti pažnju na eventualne neobične zvukove koji mogu ukazivati na probleme sa kotrljajnim ležajevima. Takođe, treba pratiti vibracije i temperaturu ležajeva, jer svaki ležaj ima svoj opseg radne temperature, a prekoračenje može ukazivati na potrebu za zamenom.

Image by Greg Larcombe from Pixabay

Pregledanje prenosnika

Pre nego što krene na polje, važno je temeljno pregledati sve prenosnike na kombajnu, koji se razlikuju u zavisnosti od modela i proizvođača. Priprema kombajna uključuje i pregled bunker sistema za zrno, kao i sistema za transport zrna i pražnjenje, jer se često ne pridaje dovoljno pažnje ovim operacijama.

Kvalitetan proces pražnjenja i transporta zrna je ključan, a vreme istovara treba da odgovara proizvođačevim preporukama. Važno je održavati radne tečnosti, kao što su ulja u bočnim reduktorima i menjaču, što se često zanemaruje. Nažalost, neki vlasnici kombajna ne pregledaju ova ulja ni nakon dugog perioda korišćenja, iako je preporučeni interval zamene 1.000 radnih sati.

Image by Ingo Jakubke from Pixabay

Takođe, treba obratiti pažnju na funkcionalnost elektronskih komandi, ako ih kombajn poseduje. Kalibracija mašine za svaki usev je takođe neophodna radi optimalnog performansa.

Rezervni delovi i dnevno održavanje kombajna

Preporučljivo je da svaki vlasnik kombajna ima svoj inventar rezervnih delova tokom žetve, naročito onih koji se često troše. Na primer, ako kombajn koristi hidrostatski pogon, važno je imati rezervni kaiš za taj pogon, jer njegovo pucanje može dovesti do problema na polju koji zahtevaju hitnu zamenu. Takođe, važno je imati rezervni kaiš za radnu hidrauliku kako bi se izbegli problemi ukoliko dođe do pucanja.

Image by Hendrik van der Heide from Pixabay

Smatra se korisnim imati više istih ležajeva na lageru, s obzirom na to da se isti ležajevi koriste na više mesta na kombajnu. Ovo omogućava kombajneru da samostalno reši manje kvarove bez dodatnih problema.

Dnevno održavanje kombajna je ključno. Redovno izduvavanje prašine i nečistoća omogućava bolju vidljivost eventualnih oštećenja ili curenja, što olakšava otkrivanje potencijalnih problema pre nego što postanu ozbiljni. Takođe, pravilno podmazivanje delova kombajna je važno prema preporukama proizvođača kako bi se izbegla nepotrebna habanja i oštećenja. Upotreba pneumatskih pumpi za podmazivanje može dovesti do problema ako se ne koriste pažljivo, jer je teško kontrolisati tačnu količinu maziva koja se koristi.

Image by Hans Linde from Pixabay

Iskusni kombajneri znaju važnost pravilnog vremena za rad tokom žetve, posebno kada je u pitanju vlaga useva. Takođe, neophodno je imati protivpožarni aparat S06 pri ruci, čija ispravnost treba redovno proveravati. Pri žetvi uljane repice, važno je pravilno podesiti žaluzine kako bi se sprečilo izduvavanje semena i obratiti pažnju na položaj spiralnog transportera na hederu kako bi se olakšao prolazak kroz jače stabljike.

Izvor: AgroTV