Naslovna Poljoprivreda Konkurs: 115 miliona dinara za unapređenje stočarstva u Vojvodini

Konkurs: 115 miliona dinara za unapređenje stočarstva u Vojvodini

113
0

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo raspisao je novi Konkurs za dodelu sredstava. Dotični podsticaji će služiti za sufinansiranje investicija u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava za nabavku novih mašina i opreme za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje u stočarstvu u AP Vojvodini tokom ove godine.

Cilj Konkursa je unapređenje efikasnosti, konkurentnosti i održivosti u stočarskoj proizvodnji. Ovaj konkurs se odnosi na dodelu bespovratnih sredstava za podršku u opremanju farmi za goveda, svinje, ovce, koze i živinu. Takođe obuhvata nabavku opreme za mužu, hlađenje i skladištenje mleka, izđubravanje, pripremu, rukovanje i distribuciju koncentrovane i kabaste stočne hrane na gazdinstvu, kao i nabavku pčelinjih društava i opreme za pčelarstvo, uključujući košnice i kontejnere.

krave
U zavisnosti od prinosa mleka i zdravlja životinja, prilagodite način držanja krava, foto J. El Omari

Konkurs, detaljnije

Za sprovođenje ove mere predviđena je ukupna suma od 115.000.000,00 dinara. U okviru Aktivnosti 1 – podrška investicijama u opremanje stočarskih farmi, maksimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi ne sme premašiti 2.000.000,00 dinara, dok je minimalni iznos bespovratnih sredstava po prijavi 150.000,00 dinara.

Što se tiče Aktivnosti 2 – podrška investicijama u nabavku novih pčelinjih društava i opreme za pčelarstvo (košnice i kontejneri), najviši iznos bespovratnih sredstava po prijavi ograničen je na 350.000,00 dinara, dok je minimalni iznos 50.000,00 dinara.

Foto: freepik azerbaijan_stockers

Bespovratna sredstva za podršku investicijama putem ovog konkursa iznose do 60% od ukupnih prihvatljivih troškova investicije.

Pravilnikom je određeno da za podnosioce prijava kao što su fizička lica, preduzetnici i pravna lica čije su poljoprivredne aktivnosti locirane na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, žene nosioci poljoprivrednih gazdinstava, kao i fizička lica i osnivači pravnih lica mlađi od 40 godina, bespovratna sredstva za podršku investicijama mogu iznositi do 70% od ukupnih prihvatljivih troškova investicije. U slučaju pravnih lica sa više osnivača, ukoliko je samo jedan od osnivača stariji od 40 godina, dok je drugi mlađi, bespovratna sredstva iznose do 60% od ukupnih prihvatljivih troškova investicije. Rok za podnošenje prijava je do 5. aprila 2024. godine.

Izvor: Shutterstock/Photo-Video-Graphers

Za dodatne informacije o Aktivnosti 1, možete kontaktirati putem telefona: 021/488-18 52 od 13 do 15 časova. Možete se javiti i putem e-pošte na adresu katarina.strugar@vojvodina.gov.rs. Za Aktivnost 2, sve dodatne informacije možete dobiti putem telefona: 021/487-41-86 od 13 do 15 časova. Putem e-pošte možete kontaktirati relevantne osobe na adresu boban.orelj@vojvodina.gov.rs.

Na zvaničnoj internet stranici Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo mogu se preuzeti:

  • Tekst konkursa
  • Pravilnik
  • obrasci prijave
  • izjave dobavljača
  • izjave 1 i 2
  • zahtevi za isplatu
  • izveštaji o namenskom trošenju sredstava
  • Uputstvo o načinu podnošenja elektronske prijave i elektronskoj komunikaciji između organa.

Izvor: AgroTV