Naslovna Poljoprivreda Konkurs: Projekti očuvanja i zaštite zemljišta u lokalnim samoupravama

Konkurs: Projekti očuvanja i zaštite zemljišta u lokalnim samoupravama

95
0

Ministarstvo zaštite životne sredine je raspisalo javni konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje projekata očuvanja i zaštite zemljišta kao prirodnog resursa u 2024. godini. Evo i detaljnije šta to sve uključuje.

Izvor: Ministarstvo zaštite životne sredine

Javni konkurs: detaljnije

Ovaj javni konkurs ima za cilj dodelu sredstava lokalnim samoupravama radi sufinansiranja projekata za očuvanje i zaštitu zemljišta kao prirodnog resursa u 2024. godini. Svrha konkursa je sprečavanje ili eliminacija negativnih promena u zemljištu, te očuvanje njegove površine i funkcija kao prirodnog resursa, kao i sprečavanje ili uklanjanje štetnih promena koje mogu nastati ili su već nastale. kao posledica:

 • erozionih procesa;
 • smanjenja sadržaja organske materije u zemljištu;
 • zakiseljavanja (acidifikacija), zaslanjivanja (salinizacija) i alkalizacije zemljišta;
 • sabijanja zemljišta, klizišta i odrona;
 • požara i hemijskih udesa;
 • zagađenja (nastalog usled emisija iz tačkastih i difuznih izvora, hemijskog zagađenja i dr.).
Izvor: Shutterstock/ValentinaPopovic

Visina sredstava

Raspoloživa sredstva za sprovođenje ovog javnog konkursa iznose 50.000.000,00 dinara, kako je propisano članom 8. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2024. godinu („Službeni glasnik RS“, broj 92/23), Razdeo 25, Glava 25.0-Ministarstvo zaštite životne sredine, Program 0405- Zaštita prirode i klimatske promene, funkcija 560-Zaštita životne sredine neklasifikovana na drugom mestu, Programska aktivnost/Projekat 4009- očuvanje i zaštita zemljišta kao prirodnog resursa, ekonomska klasifikacija 463-Transferi ostalim nivoima vlasti.

Ova sredstva se dodeljuju jedinicama lokalnih samouprava radi sufinansiranja projekata očuvanja i zaštite zemljišta kao prirodnog resursa u 2024. godini, sa ciljem sprečavanja ili uklanjanja negativnih promena u zemljištu koje mogu nastati usled erozije, klizišta, odrona, krčenja šuma, udesa i drugih faktora definisanih zakonskim propisima o zaštiti zemljišta i primenom mera za očuvanje, sanaciju i remedijaciju zemljišta.

Izvor: Shutterstock/Djalek

Iznos sredstava koji se dodeljuje putem ovog javnog konkursa određuje se na osnovu najviše 80% opravdanih troškova, dok preostalih najmanje 20% troškova snosi korisnik sredstava.

U neprihvatljive troškove spadaju:

 • troškovi aktivnosti na pripremi predloga projekta;
 • troškovi nastali pre potpisivanja ugovora;
 • radovi koji nisu neophodni u cilju realizacije predmetnog projekta; troškovi koji nisu neophodni za realizaciju projekta;
 • Stavke koje se već finansiraju iz drugih javnih izvora (Republike, Autonomne pokrajine).
Izvor: Shutterstock/Photo-Video-Graphers

Naravno, tu postoje i tzv. prihvatljivi troškovi. Dotični se odnose na izdatke neophodne za realizaciju projekta, nastale tokom realizacije istog.

Ko može konkurisati?

Pravo na podnošenje zahteva za dodelu sredstava imaju jedinice lokalnih samouprava (gradovi i opštine) na teritoriji Republike Srbije. Zahtev za dodelu sredstava sufinansiranje realizacije projekata očuvanja i zaštite zemljišta kao prirodnog resursa u 2024. godini sadrži:

Izvor: Shutterstock/bibiphoto
 • podatke o podnosiocu zahteva;
 • opšte podatke o projektu (naziv projekta, informacije o projektu, opis projekta, glavni ciljevi zadaci, odnosno aktivnosti, specifični ciljevi, doprinos projekta, lokacija projekta, vreme potrebno za realizaciju projekta, održivost i stepen spremnosti, analiza potencijalnih rizika, ukupna procenjena vrednost projekta i učešće Ministarstva zaštite životne sredine u finansiranju projekta, informacije o javnim nabavkama koje su potrebne za realizaciju projekta, očekivani rezultati i efekti projekta);
 • kriterijume i merila za klasifikaciju projekta;
 • finansijski rezime (planirani budžet projekta, izvori finansiranja i specifikacija troškova);
 • podatke o upravljanju projektom (rukovodilac projekta, upravljačka struktura, veza sa drugim projektima);
 • podatke o dozvolama, odobrenjima i saglasnostima od značaja za realizaciju projekta;
 • izjavu o tačnosti dostavljenih podataka kao i druge izjave odgovornog lica;
 • druge podatke od značaja za ocenu i finansiranje projekta.

Izvor: AgroNews