Naslovna Mehanizacija Konkurs za novu opremu za navodnjavanje

Konkurs za novu opremu za navodnjavanje

156
0

Uprava za poljoprivredno zemljište Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede raspisala je Konkurs za dodelu sredstava za ulaganje koje se odnosi na uređenje poljoprivrednog zemljišta putem nabavke nove opreme za navodnjavanje u 2023. godini. Konkurs se objavljuje na zvaničnoj internet stranici Uprave za poljoprivredno zemljište.

Konkurs u brojkama

Prema zvaničnim propozicijama, sredstva za realizaciju ovih radova se obezbeđuju iz budžeta Republike Srbije. Ukupan iznos odvojenih sredstava je 143.000.000 dinara, u visini učešća do 60%, bez uračunatog PDV-a. Pritom, maksimalni iznos sredstava koji može biti odobren po jednoj podnetoj prijavi ne sme prevazilaziti 3.000.000 dinara, takođe bez uračunatog PDV-a.

Radovi na uređenju poljoprivrednog zemljišta, tj. nova investiciona i druga ulaganja putem nabavke nove opreme za navodnjavanje, izvršiće se na teritoriji Republike Srbije. Izuzete su teritorije autonomnih pokrajina Vojvodina i Kosovo.

Navodnjavanje krompira
foto: fwi.co.uk

Propozicije konkursa

Pravo na korišćenje sredstava propisanih konkursom za 2023. godinu mogu da ostvare sledeća lica ili organizacije:

 • fizičko lice koje je nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva
 • naučnoistraživačka organizacija (fakulteti i naučni instituti)
 • obrazovna ustanova (ovde spadaju srednje stručne škole u području rada poljoprivrede i visoke škole strukovnih studija iz iste oblasti)
 • privredno društvo (mikro, malo i srednje pravno lice; mora biti razvrstano u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo)
 • preduzetnik
 • zemljoradnička zadruga.
foto: Pixabay
foto: Pixabay

Potrebna dokumentacija za prijavljivanje na konkurs

Da bi se prijavili i ostvarili sredstva na konkursu, individualna lica i/ili organizacije moraju podneti sledeća dokumenta:

 • Popunjen zvanični obrazac prijave
 • Račun za predmetno investiciono ulaganje izdat u 2023. godini (mora da se vodi isključivo i samo na podnosioca)
 • Dokaz o plaćanju investicionog ulaganja, što uključuje jednu od ove dve stavke:
  • izvod overen od strane poslovne banke sa sve fiskalnim isečkom kod bezgotovinskog plaćanja
  • fiskalni isečak dobijen pri gotovinskom plaćanju
 • Otpremnicu koju je potpisao podnosilac prijave
 • Garantni list, tj. izjavu o saobraznosti za izvršenu nabavku predmetne opreme za koju je utvrđena obaveza izdavanja garantnog lista (umesto lista, moguće je dostaviti i izjavu prodavca da predmetna oprema ne podleže garanciji)
 • Potvrdu nadležnog organa jedinice lokalne samouprave prema mestu prebivališta da za nabavku opreme ne koristi podsticaje po nekom drugom osnovu, tj. da investicija nije predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja.

Izvor: Uprava za poljoprivredno zemljište