Naslovna Poljoprivreda Konkurs za poljoprivrednike opštine Golubac

Konkurs za poljoprivrednike opštine Golubac

81
0

Dragi paori, obaveštavamo vas da je toku aktivni Konkurs za podsticajna sredstva iz lokalnog fonda za razvoj poljoprivrede u opštini Golubac. Konkurs je namenjen fizičkim licima – nosiocima komercijalnih poljoprivrednih gazdinstava koji se bave proizvodnjom i preradom hrane, s ukupno raspoloživim sredstvima od tri miliona dinara.

Izvor: Shutterstock/librakv

Konkurs: propozicije

Posebno se pozivaju žene i mladi nosioci poljoprivrednih gazdinstava da se prijave i koriste podsticajna sredstva za razvoj svoje proizvodnje.

Pravo učešća imaju fizička lica – nosioci registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva sa aktivnim statusom, prebivalištem na teritoriji lokalne samouprave, bez evidentiranih neizmirenih dugovanja prema lokalnoj samoupravi (uz priloženo uverenje iz LPA Golubac). Podnosioci prijave mogu ostvariti pravo na korišćenje podsticajnih sredstava jednom tokom budžetske godine i ne mogu se ponovo prijaviti dok ne isplate prethodno dobijena sredstva.

Foto: Pixabay

Fizičko lice koje ostvari pravo po ovom konkursu potpisuje ugovor sa RRA „Braničevo-Podunavlje“ doo (RRA BP), nakon čega nabavlja opremu ili mašinu potrebnu za unapređenje proizvodnje ili prerade hrane. Maksimalan iznos za nabavku opreme ili mašina je 300.000 dinara, a minimalan 60.000 dinara sa PDV-om po poljoprivrednom proizvođaču.

Ako je potrebna oprema ili mašina skuplja od maksimalnog iznosa, korisnik može aplicirati za nju, ali će razliku u ceni platiti samostalno, dok će podsticajna sredstva olakšati realizaciju investicije. Korisnik može aplicirati i za polovnu opremu sa garancijom, pri čemu će odnos učešća Fonda biti isti kao i za nabavku nove opreme.

Izvor: Shutterstock/Djalek

Svrha sredstava

Podsticajna sredstva namenjena su za nabavku mehanizacije za poljoprivrednu proizvodnju i preradu poljoprivrednih proizvoda, košnica, pčelinjih društava i mašina i opreme za pčelarstvo, repromaterijala, mašina i opreme za ratarsku ili povrtarsku proizvodnju. Podsticajna sredstva takođe su namenjena za pripremu biznis plana za apliciranje na javne pozive vezane za poljoprivrednu proizvodnju.

Obaveze korisnika podsticajnih sredstava:

  • Pri potpisivanju ugovora, korisnici moraju deponovati ličnu menicu u iznosu pozajmljenih sredstava iz Fonda.
  • Iznos pozajmice mora biti utrošen u skladu sa ugovorenom namenom najkasnije 15 dana od dana potpisivanja Ugovora. Utrošak mora biti obavljen uz dostavljanje odgovarajućeg dokaza (računa) Implementacionom partneru.
  • Korisnici su obavezni da svoj deo učešća vrate u naredne tri godine od potpisivanja ugovora sa Implementacionim partnerom (RRA Braničevo-Podunavlje).
Foto: Bolja zemlja

Rok za prijavu na konkurs je od 17. juna do 17. jula 2024. godine. Prijave pristigle nakon tog roka neće biti prihvaćene.

Javni poziv se objavljuje u okviru programa ”Lokalni fondovi za razvoj poljoprivrede”. Dotični program sprovodi Fondacija Ana i Vlade Divac u okviru Projekta ”Velika mala privreda”. Podsećamo, isti finansira USAID, a implementira ga ACDI/VOCA.

Izvor: AgroNews