Naslovna Poljoprivreda Konstatovani simptomi sive pegavosti, pepelnice i lisne rđe u pšenici

Konstatovani simptomi sive pegavosti, pepelnice i lisne rđe u pšenici

1057
0

Usevi strnih žita, pšenice i ječma, su trenutno u fazi  bokorenja. Vremenske prilike tokom zimskih meseci su se odlikovale temperaturama iznad višegodišnjeg proseka  i pogodovale su razvoju strnih žitarica, ali i razvoju bolesti koje mogu da se jave u ovoj fazi porasta. Pregledom je ustanovljeno prisustvo sive pegavosti lista pšenice, pepelnice i rđe u različitim procentima.

Šta dovodi do zaraze sive pegavosti (i ostalih bolesti)?

Na stepen zaraženosti biljaka su uticali različiti faktori, kao što su:

  • Rok setve
  • Gustina setve
  • Plodored
  • Sortiment
  • Upotreba sertifikovanog semena
  • Mineralna ishrana i drugo

Proizvođačima pšenice i ječma se savetuje da obiđu svoje useve, provere prisustvo simptoma bolesti i prate nivo zaraženosti, kako bi na vreme pristupili hemijskoj zaštiti i tretmanu useva. Kada se steknu optimalni vremenski uslovi za veću efikasnost primenjenih fungicida, preporučuje se prvo zaštita useva zasejanih u najranijim rokovima setve.

Koje rešenje predlaže struka?

Za suzbijanje prouzrokovača ovih bolesti Agrosava preporučuje:

  • Image
  • Teatar Plus

Primena preparata Image:

Za suzbijanje prouzrokovača pepelnice (Blumeria graminis), sive pegavosti lista (Septoria tritici) i rđe (Puccinia sp.) preporučuje se primena preparata Image u količini 0,75 l/ha.

Primenjuje se preventivno ili po pojavi prvih simptoma bolesti, od faze vlatanja do faze punog cvetanja (BBCH 30-65).

Pored fungicidnog delovanja, preparat Image ima i izražen fiziološki efekat koji se ispoljava kroz odloženo starenje, zelenije listove i efikasnije usvajanje vode i azota. Primena preparata Image u ozimim žitaricama donosi niz benefita, jer obezbeđuje bolji start ozimih žitarica posle zimskog mirovanja, suzbija ekonomski najzanačajnije bolesti i fiziološki stvara preduslov za jaču i moćniju biljku.

Primena preparata Teatar Plus:

Za suzbijanje prouzrokovača pepelnice (Blumeria graminis), rđe (Puccinia sp.), sive pegavosti lista i klasa pšenice (Septoria tritici i S. Nodorum), palež klasa (Fusarium spp.) i mrežaste pegavosti ječma (Pyrenophora teres) preporučuje se primena u količini       0,6-0,8 l/ha.

Primenjuje se preventivno ili po pojavi prvih simptoma bolesti, kada je usev u fazi od vlatanja do početka cvetanja (faze 30-61 BBCH skale).

Preparat Teatar plus je kombinacija dve aktivne materije, triazola i strobilurina, i ima širok spektar delovanja na mnoge bolesti. Značaj primene je posebno evidentan u usevima gde je došlo do zaraze, jer primenjen ubrzo nakon početka infekcije, uspešno zaustavlja ciklus bolesti.

Šta primeniti protiv korovnih biljaka?

Štete u usevima ozimih žitarica, pored bolesti, svojim prisustvom mogu da nanesu i korovske biljke. S obzirom da je zima bila blaga, seme korovskih biljaka je nicalo dugi vremenski period i sada  korovi konkurišu gajenim biljkama u hrani i vegetacionom prostoru. Veoma je bitno da se u narednom periodu suzbiju korovske biljke, kako bismo usevu obezbedili optimalne uslove za rast i razvoj .

Primena preparata Futur:

Futur je kombinacija dve aktivne materije, veoma širokog spektra delovanja. Odlikuje ga visoka efikasnost na prisutne korove i nema ograničenja i negativnog dejstva na naredni usev.

Za postizanje dobre efikasnosti preparat je najbolje primeniti od kraja bokorenja pa do drugog kolenca, kada su korovi u osetljivoj fazi porasta.

Količina primene : 50-60 gr/ha uz dodatak okvašivača ES Plus 0,2 l/ha.

 

Izvor: Velimir Cvijetić, Agrosava – Stručna podrška