Naslovna Poljoprivreda Lisni miner, opasnost po proizvodnju (i kako ga se rešiti)

Lisni miner, opasnost po proizvodnju (i kako ga se rešiti)

92
0

Nema voćara koji nije iskusio da mu prinose napadne lisni miner, leptirić koji može naneti velike štete u višegodišnjim zasadima. Najviše nasrću na jabuke. Ključan trenutak u borbi protiv ovih štetočina je pravovremeno otkrivanje leptirića, praćenje perioda polaganja jaja i brza reakcija u zaštiti. Preventivne mere takođe nisu zanemarljive, posebno jer je zaštita prilično složena. Štetu uzrokuju larve, crvići i gusenice koje žive unutar listova, gde ih pokožica štiti od svih nepogoda, uključujući hemijske preparate.

„Laburnum_leaf-miner_(BG)_(14057869962)“, foto: David Short, licencirano pod CC BY-SA 2.0
Izvor: Wikimedia Commons

Lisni mineri su insekti čije se larve hrane unutrašnjim sadržajem listova biljaka, ne oštećujući pri tome površinu lista (epidermis). Njihovo ime dolazi iz engleskog jezika, od reči „mine“, što znači tunel ili rudnik. Ovi insekti nisu bezopasni; spadaju među opasne defolijatore voćaka. Prisustvuju u svim voćarskim regionima, najčešće napadajući jabuke, ali ne zaobilaze ni druge voćnjake, posebno one gde voćke rastu u monokulturi 15, 20 i više godina. Pre dvadesetak godina svrstani su u grupu ekonomski značajnih štetočina voćaka u Srbiji, prvenstveno jabuka.

Lisni miner napada, višegodišnje posledice slede

Jabuku često napadaju različite vrste lisnih minera, a najštetniji su miner okruglih mina (Leucoptera scitella), miner belih mina (Lithocolletis coryfoliella) i miner mramornih mina (Lithocolletis blancardella). Ovi insekti ostavljaju karakteristične tragove u obliku mina, po kojima se lako prepoznaju, i svi se hrane unutar listova, ometajući pravilnu fotosintezu.

„Leaf_miner_track“, Foto: SKsiddhartthan, licencirano pod CC BY-SA 3.0
Izvor: Wikimedia Commons

Zajedničko za sve lisne minere je da njihove gusenice miniraju list jabuke, a celokupan razvoj se odvija ispod epidermisa lista, u parenhimu. Gusenice prave različite mine po obliku, specifične za svaku vrstu, pa se po izgledu mine može lako odrediti o kojoj vrsti se radi, što je važno za preventivne mere. Svaka vrsta ima svoje mesto prezimljavanja, pa prskanje insekticidima, ma koliko bili jaki, u vreme kada se uoče mine, nije uvek delotvorno, jer larve štiti epidermis. Uništavanje prezimljujućih stadijuma je od velike pomoći, a to se obično radi mehanički ili zimskim mlazom insekticida namenjenih za tu svrhu.

Mineri ne prouzrokuju štetu samo tokom jedne vegetacije. Kada zaraze voćku, iscrpljuju je fiziološki, čineći je podložnijom parazitima i drugim štetočinama, smanjujući prirast i uzrokujući sporo sazrevanje letorasta, što povećava rizik od izmrzavanja. Plodovi na takvim stablima su nekvalitetni, jer biljka nema dovoljno snage da im obezbedi potrebne hranljive materije. Formiranje cvetnih pupoljaka za narednu godinu je takođe ugroženo, a listovi puni mina u drugom delu vegetacije brzo otpadaju, iscrpljujući voćku koja može da se osuši tokom zime.

Foto: Pixabay

Suzbijanje lisnih minera je veoma teško zbog njihovog skrivenog načina života i zahteva detaljno poznavanje biologije svih vrsta. Pored klimatskih uslova, na njihovu brojnost utiče i povećana primena insekticida širokog spektra, koji uništavaju i njihove prirodne neprijatelje, koji bi mogli pomoći u regulaciji njihove brojnosti. Poznato je da su određene sorte jabuka posebno osetljive na napad lisnih minera. Na primer, sorte „ajdared“ i „delišes“ su osetljivije od sorte „jonagold“.

Biotehnički pesticidi na prvom mestu

Za efikasnu preventivu, važno je znati koliko generacija ima svaka vrsta minera i gde prezimljava. Miner okruglih mina (Leucoptera scitella) ima dve do tri generacije. On zimu provodi kao lutka u kori stabla. Ta sposobnost omogućava smanjenje broja prezimelih jedinki zimskim prskanjem. Miner belih mina (Lithocolletis coryfoliella) ima tri do četiri generacije. On, sa druge strane, prezimljava kao larva petog razvojnog stadijuma u opalom lišću. Samim tim, uništavanje opalog lišća i obrada tla mogu značajno smanjiti brojnost prve generacije. Miner mramornih mina (Lithocolletis blancardella) takođe ima tri do četiri generacije i prezimljava kao lutka u kokonu u kori drveta, što znači da zimsko prskanje može smanjiti njihovu brojnost.

Horse_chestnut_leaf-miner_(RLs)_(34702509096)“, foto: David Short, licencirano pod CC BY-SA 2.0
Izvor: Wikimedia Commons

Ukoliko primetite da se na proleće nađe jedna mina na deset listova ili tokom leta dve mine na jednom listu, delajte brzo. Preporučuje se zaštita voćaka insekticidima odmah nakon precvetavanja. U toku vegetacije, insekticidi se primenjuju praćenjem leta leptira pomoću lovnih klopki i pregledom listova. Tako bi se ustanovilo vreme polaganja jaja. Insekticid se primenjuje i prskanjem pre nego što se larve ubuše u list.

Pre primene hemijskih insekticida, prednost treba dati biotehničkim insekticidima jer čuvaju prirodne neprijatelje minerima. Među biotehničkim insekticidima, koriste se oni na bazi heksaflumurona, fenoksikarba, teflubenzurona i sličnih supstanci.

Izvor: Dobro jutro