Naslovna Uredbe Loša vest za poljoprivrednike: Država novom uredbom smanjila subvencije!

Loša vest za poljoprivrednike: Država novom uredbom smanjila subvencije!

481
0
foto: Pixabay
foto: Pixabay

Vlada Srbije je na poslednjoj sednici  donela izmene uredbe o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju za ovu godinu, kojim se podsticaji po hektaru od 5.200 dinara smanjuju na 4.000 dinara.

Izmenjen poziv Robnih rezervi za razmenu mineralnog đubriva za merkantilnu pšenicu!

Podsetimo, do ove izmene iznos podsticaja bio je 5.200 dinara po hektaru, od toga 4.000 dinara osnovni podsticaj u biljnoj proizvodnji, a 1.200 dinara regres za dizel gorivo (60 litara dizel goriva po hektaru se regresira sa po 20 dinara po litru), za najviše 20 hektara zemljišta.

Kako se navodi u izmenama uredbe za direktna plaćanja biće u ovoj godini na raspolaganju 22.538.522.800 dinara, umesto dosadašnjih 24.795.439.600. Osnovni podsticaji za biljnu proizvodnju smanjeni su sa 9.779.972.800 na 7.523.056.000 dinara.

Prva prihrana pšenice: Kako odrediti pravu meru?

Takođe, umesto 2.468.844.400 dinara, izmenama koje je prihvatila Vlada, 4.725.761.200 biće raspodeljeno za zahteve po osnovu direktnih plaćanja iz prethodnih godina, planiranih za isplatu u tekućoj godini. Oni se odnose na: premiju za mleko; osnovne podsticaje za biljnu proizvodnju; regrese za đubrivo; podsticaje za genetsko unapređenje kvalitetnih priplodnih mlečnih krava, kvalitetnih priplodnih tovnih krava, kvalitetnih priplodnih ovaca i koza, kvalitetnih priplodnih krmača, roditeljskih kokošaka teškog tipa, roditeljskih kokošaka lakog tipa, roditeljskih ćurki, kvalitetnih priplodnih matica ribe šarana i kvalitetnih priplodnih matica ribe pastrmke; tov junadi, tov jagnjadi, tov jaradi i tov svinja; krave dojilje; košnice pčela; proizvodnju konzumne ribe; krave za uzgoj teladi za tov; realizaciju podsticaja po rešenjima sudskih presuda.

Raspisan konkurs! Evo kako da dobijete bespovratna sredstva za mehanizaciju!

Novim izmenama manje će para biti i za mere ruralnog razvoja – umesto 1.705.019.000 dinara biće 1.400.520.000.

Na istoj sednici Vlada je domela uredbu o rasporedu i korišćenju sredstava za subvencionisanje zaštićenih prirodnih dobara od nacionalnog interesa. Subvencije ukupno iznose 264.800.000,00 dinara, a odnose se na finansiranje radova i drugih troškova, uključujući zarade zaposlenih kod upravljača na poslovima definisanim Zakonom o zaštiti prirode.

Izvor: Tanjug