Naslovna Poljoprivreda Lucerka u mirovanju: šta može da joj šteti i kako je zaštititi

Lucerka u mirovanju: šta može da joj šteti i kako je zaštititi

121
0

Prilikom zasnivanja lucerišta držimo se  osnovnih pravila, a to je: izbor nezakorovljene parcele kao i izbor deklarisanog semena bez primesa semena korovskih vrsta. Lucerka kao višegodišnja kultura koju gajimo na istoj parceli i do 5 godina predstavlja rezervoar korova gde se iz godine u godinu brojnost korova na lucerištu uvek povećava. Nakon pravilnog zasnivanja lucerišta, veoma bitan je izbor herbicida za suzbijanje korova koji nam se javljaju u lucerki, ali i njegova pravovremena primena kako bi proizveli kvalitetnu hranu za stoku. Da bi proizveli kvalitetnu lucerku, seno ili senažu bez prisustva konkurentskih biljaka u ovom slučaju korova koji mogu biti štetni za digestivni trakt kod životinja ali takođe mogu smanjiti i hranjlivu vrednost u ishrani stoke, prvi i osnovni uslov je  usev lucerišta bez korova.

foto: Pixabay
foto: Pixabay

Kako se lucerka štiti?

Suzbijanje korova u lucerki možemo  izvršiti tzv. „zimskim prskanjem“ u fazi mirovanja lucerke. Prvo prskanje lucerke u fazi mirovanja protiv korova se najčešće izvodi pre kretanja vegetacije dok je još lucerka u hibernaciji kada možemo primeniti herbicid  Eugen.

Eugen je herbicid koji koristimo u lucerki koja je u drugoj godini ili starijoj lucerki. Sa herbicidom suzbijamo širokolisne korove koji se javljaju u kasnu zimu i rano proleće a to su: hoću-neću ( Capsella bursa pastoris ) mišjakinja (Stelaria media), kostriš (Senecio vulgaris), mrtva kopriva (Lamium amplexicuale), čestoslavica (Veronica persica), poljska ljubičica (Viola arvensis), maslačak (Taraxacum officinale) i gorušica (Sinapis arvensis) . Ove korovske vrste znaju ugroziti rast lucerke i ozbiljna su konkurencija lucerki tokom vegetacije do prvog otkosa koji je uvek naprinosniji, pogotovo ako je zima bila blaga i omogućila korovima nesmetani razvoj. Herbicid Eugen primenjujemo u količini 1 – 1,5 l/ha u fazi mirovanja lucerke.

            Ukoliko su na lucerištu prisutni lipica(Abutilon theofrasti), štir(Amaranthus spp.), pepeljuga(Chenopodium spp.), gorušica(Sinapsis arvensis) kao i još neke druge širokolisne  korovske biljke možemo da primenimo preparat Piano, u količini od 15 g -20 g/ha uz dodatak okvašivača ES PLUS u količini 0,2 l/ha. U obe preporučene varijante primene  tretiranje se  izvodi pre kretanja vegetacije u već zasnovanoj lucerki koja je u drugoj godini na parceli ili starijoj.

Napomena: Poljoprivrednim proizvođačima savetujemo da već sada obiđu svoja lucerišta i utvrde da li je lucerka i dalje u mirovanju, jer topliji dani mogu prouzrokvati kretanje vegetacije. U slučaju da je krenula vegetacija lucerke stručni tim kompanije Agrosava preporučuje primenu drugih herbicida registrovanih za tu namenu koji mogu da se primene i u roku vegetacije.

Izvor: Velimir Cvijetić, Agrosava – Stručna podrška