Naslovna Poljoprivreda Ministarstvo: Javni poziv za organsku stočarsku proizvodnju

Ministarstvo: Javni poziv za organsku stočarsku proizvodnju

119
0

U ponedeljak 31. jula, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede raspisalo je javni poziv za podsticaje za organsku stočarsku proizvodnju. Prijavljivanje će trajati do 31. avgusta 2023. godine.

Javni poziv: detaljnije

Kako se navodi u pravilniku priloženom na sajtu Uprave za agrarna plaćanja, najviši ukupni iznos podsticaja koji korisnik može da ostvari za jednu kalendarsku godinu iznosi 55.000.000 dinara. Sredstvima se obuhvataju podsticaji za premiju za mleko proizvedeno metodama organske proizvodnje, kao i podsticaji u organskom stočarstvu. Prema pravilniku, dodeljivaće se za:

 • kvalitetne priplodne mlečne krave
 • kvalitetne priplodne tovne krave i bikove
 • krave za uzgoj teladi za tov
 • kvalitetne priplodne ovce i ovnove
 • kvalitetne priplodne koze i jarčeve
 • kvalitetne priplodne krmače i nerastove
 • tov junadi, jagnjadi, jaradi i/ili svinja
 • košnice pčela
 • roditeljske kokoške teškog tipa i/ili lakog tipa
 • roditeljske ćurke
 • kvalitetne priplodne matice riba šarana i/ili pastrmke
 • proizvodnju konzumne ribe.

Svinje na farmi

Ko se može prijaviti?

Podnosilac prijave za podsticaje može biti pravno lice, preduzetnik i fizičko lice. Dotični mora biti nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva upisanog u Registar poljoprivrednih gazdinstava. Pritom, podnosilac mora da je izvršio obnovu registracije za tekuću godinu sa gazdinstvom u aktivnom statusu.

Sem propisanih osnovnih, kao i uslova posebno određenih za tip proizvodnje kojim posluje, odnosilac zahteva treba da ispunjava i još nekoliko ključni uslova. Prvo, mora da je sa ovlašćenom kontrolnom organizacijom zaključio ugovor o vršenju kontrole i sertifikacije u organskoj proizvodnji. Pritom, taj ugovor mora važiti za godinu za koju se podnosi zahtev za podsticaje.

U slučaju grupne sertifikacije, lice ostvaruje pravo ako je zaključilo ugovor o saradnji sa proizvođačem, kao i ako je u zaključenom ugovoru sa ovlašćenom kontrolnom organizacijom podnosilac naveden kao proizvođač kooperant. Ovo se vrši u skladu sa posebnim propisom kojim se bliže uređuje kontrola i sertifikacija u organskoj proizvodnji i metode organske proizvodnje. Podnosilac mora i da poseduje izveštaj navedene kontrolne organizacije o izvršenoj fizičkoj kontroli. Potreban je i izveštaj o kontroli dokumentacije dostavljen od pomenute kontrolne organizacije.

Izvori: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Uprava za agrarna plaćanja