Naslovna Moderni agrar i savremena tehnologija Ministarstvo: najnovije vesti

Ministarstvo: najnovije vesti

278
0

Kako navodi Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, paori će moći da podnose zahteve za subvencionisane kredite i da se prijave za podsticaje po hektaru. Kako? Ovako.

Ministarstvo poljoprivrede
Ministarstvo poljoprivrede

Ministarstvo o podsticajima po hektaru

Ministarstvo poljoprivrede obaveštava poljoprivredne proizvođače da putem platforme eAgrar trenutno nije predviđeno dodavanje posebne Izjave o obrađivanju zemljišta, već osnov za subvencije može biti isključivo samo dokaz o vlasništvu, ugovor o zakupu ili komasaciji.

U toku je rad na izmeni Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju koja će omogućiti poljoprivrednicima da se upišu u eRPG na osnovu posebne izjave overene kod notara pod krivičnom i materijalnom odgovornošću, kojom garantuju da je navedena parcela ona koju baš oni obrađuju, što će i dokumentovati nadležnim inspekcijama tokom provere.

Izvor: Shutterstock/bibiphoto

Za ove poljoprivrednike će nakon izmene Zakona biti raspisan poseban, drugi javni poziv za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na osnovne podsticaje u biljnoj proizvodnji, te će i oni biti u mogućnosti da dobiju ovu vrstu subvencije.

Saglasno Pravilniku o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava, promeni podataka i obnovi registracije, elektronskom postupanju, kao i o uslovima za pasivan status poljoprivrednog gazdinstva, osnov korišćenja i upisa zemljišta u eRPG trenutno predstavlja vlasništvo, ugovor o zakupu ili komasacija.

Foto: freepik/freepik

Pomenuti predlog izjave o obrađivanju zemljišta, tačnije izmene i dopune Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju, biće razmatrane u narednom periodu (nakon formiranja Vlade). Tom izjavom poljoprivrednici garantuju da je navedena parcela ona koju baš oni obrađuju, što će i dokumentovati nadležnim inspekcijama tokom provere.

Ministarstvo je apelovalo na poljoprivredne proizvođače da sačekaju donošenje pomenutih izmena i dopuna Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju, kojima će tačno biti precizirani uslovi i načini shodno zakonskim regulativama.

Foto: Freepik/(photo

Ista ustanova, druga tema: subvencionisani krediti

Ministarstvo i ove godine nastavlja sa subvencionisanjem najpovoljnijih kredita za poljoprivredne proizvođače, za koje je u budžetu predviđeno 1,2 milijarde dinara, a rok za podnošenje zahteva je 15. oktobar tekuće godine.

Pravo na kreditnu podršku imaju fizička lica – nosioci komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, preduzetnici i pravna lica (zemljoradničke zadruge s najmanje pet članova, mikro i mala pravna lica).

Foto: printscreen Youtube

Fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva i preduzetnik može ostvariti pravo na kreditnu podršku. Ključni uslov jeste da je ukupan iznos kredita do 6.000.000 dinara. Pritom, pravno lice ostvaruje pravo pod uslovom da je ukupan iznos kredita do 18.000.000 dinara.

Fiksna kamatna stopa iznosi 3% na godišnjem nivou, odnosno:

  • 1% za fizičko lice sa prebivalištem koje je na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi
  • lice koje je navršilo najviše 40 godina života u tekućoj godini
  • lice koje je ženskog pola
  • 0% za nabavku đubriva.
Izvor: Shutterstock/Photo-Video-Graphers

Ovaj vid finansiranja je namenjen:

  • investicionim ulaganjima u novu poljoprivrednu mehanizaciju i opremu
  • za nabavku životinja
  • za razvoj ratarstva, voćarstva, vinogradarstva, povrtarstva i cvećarstva
  • za investiciona ulaganja u novu poljoprivrednu mehanizaciju i opremu
  • za nabavku hrane za životinje.

NLB Banka već krenula sa isplatama

NLB Komercijalna banka, kao članica NLB Grupe, realizovala je prvi agro kredit iz ovogodišnjeg programa subvencija Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Dotični je dodelila klijentu iz sela Rastine, u opštini Sombor. Kako saznajemo, on će  koristiti ta sredstva za unapređenje stočarstva.

Izvor: NLB Komercijalna banka – zvanična Fejsbuk stranica

Ovaj kredit podrazumeva fiksnu kamatnu stopu od 3% na godišnjem nivou. Naravno, ovo ide uz dodatnu pogodnost u vidu polise osiguranja kupljenih grla. Njihovi troškovi padaju na teret Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, navedeno je u saopštenju banke.

NLB Komercijalna banka, kao vodeći u realizaciji ovakvih plasmana, poziva i druge poljoprivrednike da iskoriste ovogodišnji program. Naknadno ih poziva i da podnesu zahtev za subvencionisane kredite namenjene nabavci nužnih elemenata. Pre svega, misli se na nabavku poljoprivredne mehanizacije i opreme, repromaterijala, kao i biljnoj i stočarskoj proizvodnji. Pritom je ključno dati značaj i beskamatnoj nabavci mineralnog đubriva.

Foto: Pixabay/Raten-Kauf

Subvencionisani agro krediti odobravaju se u iznosu do šest miliona dinara za fizička lica ili preduzetnike, odnosno do 18 miliona dinara za pravna lica, uz fiksnu kamatnu stopu i rok otplate do 60 meseci, u zavisnosti od namene.

Cilj je podsticanje investicija u razvoj stočarstva, ratarstva, voćarstva, vinogradarstva, povrtarstva i cvećarstva. Naravno, stupiće na snagu i dodatno stimulisanje gazdinstava na područjima sa otežanim uslovima rada, osoba mlađih od 40 godina, kao i žena, nosilaca poljoprivrednih gazdinstava.

Izvor: Shutterstock/librakv

NLB Komercijalna banka ističe da je u 2023. godini imala udeo od skoro 35% u iznosu i broju svih isplaćenih subvencionisanih kredita.

Izvori: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (1, 2), AgroTV