Naslovna Poljoprivreda Ministarstvo poljoprivrede: dijalogom do unapređenja prehrambenih sistema

Ministarstvo poljoprivrede: dijalogom do unapređenja prehrambenih sistema

87
0

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede organizovalo nacionalni dijalog o transformaciji prehrambenih sistema. Dijalog je fokusiran na podršku stočarstvu i preradi hrane, s ciljem inkluzivnog rasta. Ovde vam dajemo sažetak njihovog saopštenja.

Izvor: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Šta Ministarstvo kaže?

U saopštenju na zvaničnom sajtu, Ministarstvo privrede je istaklo da Nacionalni dijalog o transformaciji prehrambenih sistema u Srbiji, s naglaskom na perspektive razvoja održivog stočarstva i prerade hrane životinjskog porekla putem podrške mera, održan je juče u Novom Pazaru. Ovaj događaj je deo niza dijaloga koji se održavaju u sklopu Nacionalnih smernica za transformaciju prehrambenih sistema, fokusirajući se prvenstveno na segmente društva koji imaju ograničene resurse i informacije. Inicijativa je pokrenuta u Srbiji 2021. godine, kada se zemlja pridružila globalnoj inicijativi Ujedinjenih nacija.

U partnerstvu s Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Nacionalnom asocijacijom Serbia Organika i Gradom Novi Pazar, Organizacija za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija (FAO) organizovala je skup koji je okupio predstavnike malih preduzeća, javnih institucija, obrazovnih ustanova, donosioce politika, poslovne subjekte i predstavnike civilnog društva s ciljem razmatranja inovativnih strategija za unapređenje održivosti prehrambenih sistema.

Izvor: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Održiva proizvodnja

Učesnici dijaloga su razmatrali transformaciju prehrambenih sistema putem implementacije održivih i holističkih pristupa koji promovišu dugoročni održivi razvoj, inkluzivni ekonomski rast i veću otpornost. Poseban naglasak bio je stavljen na prilagođavanje strategija potrebama regiona i održivost stočarske industrije.

Raspravljane teme obuhvatile su kvalitet mleka, podršku konvencionalnom i organskom stočarstvu, perspektive razvoja stočarskog sektora, proceduru usklađivanja s zakonskim okvirima, digitalizaciju i laboratorijska ispitivanja hrane životinjskog porekla.

Izvor: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Tokom dijaloga, naglašena je važnost podrške malim stočarskim farmama i jačanja njihovih kapaciteta za održivu proizvodnju hrane. Poseban akcenat bio je na investiranju u istraživanje i razvoj novih tehnologija i praksi koje će unaprediti efikasnost i održivost stočarske proizvodnje. Takođe je istaknuta važnost usaglašavanja zakonskih okvira s evropskim standardima radi osiguranja sigurnosti hrane i zaštite životne sredine.

Na kraju panela, učesnici su se složili da je neophodno osigurati održivost prehrambenih sistema. A to pre svega podrazumeva pronalaženje rešenja za proizvodnju dovoljnih količina zdrave hrane. Pritom, to treba uraditi na način koji ne ugrožava ekonomske, socijalne i ekološke osnove budućih generacija.

Izvor: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede