Naslovna Vesti Ministarstvo poljoprivrede: Ovo su prognoze cena deset poljoprivrednih proizvoda u 2020. godini

Ministarstvo poljoprivrede: Ovo su prognoze cena deset poljoprivrednih proizvoda u 2020. godini

Prognoza cena je urađena na osnovu svetskih i berzanskih izveštaja, analize trendova i mogućih rizika, uticaja na cene proizvoda, ali i očekivanja svih učesnika tržišnog lanca, navodi se na sajtu ministarstva poljoprivrede.

1281
0
Foto: Pixabay

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u saradnji sa USAID-om objavilo je prognozu cena deset odabranih poljoprivrednih proizvoda u 2020. godini, počev od pšenice, kukuruza, soje, goveda i goveđeg mesa, svinja i svinjskog mesa, krompira, paprike, maline, borovnice i šljive.

Prognoza cena je urađena na osnovu svetskih i berzanskih izveštaja, analize trendova i mogućih rizika, uticaja na cene proizvoda, ali i očekivanja svih učesnika tržišnog lanca, navodi se na sajtu ministarstva poljoprivrede.

Foto: Pixabay

Pšenica oko 160 evra po toni

U dokumentu se navodi da će se cena pšenice kretati oko 160 evra po toni sa unutargodišnjim varijacijama gde će najveće vrednosti dostizati pred žetvu, a najniže u vreme žetve. Očekivanja su i da će cena u proleće prvo početi da se snižava kao i da će u jesen imati rast.

Što se tiče cene kukuruza tokom 2019 trebala bi da bude veća od prosečnih prethodnih godina pošto je potrošnja u svetu veća od proizvodnje i tokom 2019 godine (prodajne 2020) i što se zalihe smanjuju. Prosečno bi cena bila oko 140 evra po toni krećući se u intervalu od +/- 15 evra.

Kao posledica dobre proizvodne 2019 godine, rasta cena tokom 2019 i očekivanja rasta cena u 2020 Srbija će imati površine pod sojom barem na nivou predhodne godine. Procena godišnje soje kretaće se od oko 320 do 340 evra. Imaće blagi trend rasta do podataka o zasejanosti i očekivanih vremenskih prilika u svetu i kod nas, kada će se formirati naredne procena za drugu polovinu 2020. Ipak sva su očekivanja da će prosečna cena biti blago veća nego cena tokom 2019.

Procena godišnje cene žive vage goveda (kao prosek svih najvažnijih otkupnih mesta u Srbiji) kretaće se od 1.86 do 1.95 evra i prosečno će iznositi 1.9 evra.

Kada je u pitanju svinjsko meso, procena godišnje cene žive vage svinja kretaće se od 139 do 145 evra i prosečno će iznositi 142 evra. Imaće trend rasta u prvoj polovini godine, a kako se navodi u ovom dokumentu povećavaće se proizvodnja zbog dobre cene koja će dovesti do veće ponude nego tražnje. Cena u EU će biti viša nego u Srbiji, ali su očekivanja da će i u EU da cena padne u poslednjem kartalu a onda se očekuje pad kao posledica stabilizacije.

U istom dokumentu se navodi da izvoz Srbije u Kinu se neće dogoditi ove godine, a i ukoliko se desi on će biti mali pošto neće moći da se kompenzuju visoki transportni troškovi.Srbija neće uvoditi potpune mere zabrane uvoza svinja, svinjskog mesa iz EU.

Paprika u sezoni 90 dinara, krompir do 58 dinara

Ne može se prognozirati jedinstvena cena krompira, jer je tršište pod velikim oscilacijama i postoje varijacije u zavisnosti od mesta prodaje. Procena godišnje prosečne cene krompira na domaćem tržištu za narednih godinu dana iznosi 52 dinara po kilogramu, odnosno 0.44 evra. Cena će se kretati, u zavisnosti od doba godine od 47 dinara u sezoni do 58 dinara van sezone.

Cena paprike u velikoj meri zavisi od mesta prodaje, vrsti paprike i njene namene. Procena godišnje prosečne cene paprike na domaćem tržištu za narednih godinu dana iznosi 213 dinara po kilogramu, odnosno 1.8 evra. Cena će se kretati, u zavisnosti od doba godine od 90 dinara u sezoni do 320 dinara van sezone.

Foto: Pixabay

Evo šta će biti sa malinom

Na cenu maline u 2020 najveći uticaj će imati pad tražnje zamrznute maline u EU15 koji ima dalji trend pada što se ogleda u malim brojem upita za malinom iz Srbije.

Precenjena cena u 2019. koja je bila posledica smanjenog roda, različitih metoda pritiska resornog ministarstva na otkupljivače, pritiska proizvođača i javnosti. Na osnovu prosečne cene izvoza u 2019., velike su šanse da će sektor prerade biti na gubitku i da je izvesno da će se ponoviti scenario iz prethodnih godina kad nisu imali prostora da plate cenu koju su platili prethodinih godina.

Analize pokazuju da prosečna otkupna cena je 50 – 70 odsto prosečne izvozne cene što bi u trenutnim vrednostima izvozne cene činilo 0.8 do 1 evro. U januaru 2020. određene kompanije koje imaju delimično ugovorenu i proizvodnju i prodaju zaključilvale su ugovore na avanse od 1.22 evra/kg.

Traži se zamrznuta šljiva

S druge strane, nema signala promene – smanjenja tražnje borovnice na globalnom ili EU15 tržištu. Na osnovu trenutne tražnje, cena će ostati na nivou cena iz perioda 2017 – 2019. godine, odnosno cene na kvantaškoj pijaci su se kretale od 400 do 1000 dinara. Cena otkupa kod hladnjača je išla od 190 do 300 dinara.

Foto:Pixabay

U dokumentu se navodi da se sveža šljiva neće puno tražiti, dok je sa druge strane izvestan dobar trend tražnje zamrznute šljive. Očekivanja su da će prosečna otkupna cena šljive ostati na nivou od 0.5 do 0.6 USD. Naravno treba imati u vidu da je proizvod pod imenom šljiva kao proizvod ne postoji, navodi se u dokumentu. Svaka ponuda šljive na tržištu razlikuje se u zavisnosti da li se radi o svežem voću ili prerađenom. Nadalje, cena zavisi ii od vremena ponude, sorte, kvaliteta, kanala prodaje itd.

Detaljan dokument o procenama cena možete pročitati OVDE.