Naslovna Poljoprivreda Napadi žičara i grčica veliki rizik za kukuruz

Napadi žičara i grčica veliki rizik za kukuruz

132
0

U toku su pripreme za prolećnu setvu ratarskih useva, kao što su kukuruz i šećerna repa. Povoljne vremenske prilike  su već sada omogućile da se krene sa predsetvenom pripremom zemljišta. Kako bi ostvarili i iskoristili maksimalan genetski potencijal gajenih biljaka već sada moramo da razmišljamo o štetama koje mogu da nanesu zemljišne štetočine. Prevencija je trenutno jedina opcija, jer ne postoje sigurne metode prognoze koje bi nam ukazivale na moguću štetu prouzrokovanu dejstvom zemljišnih štetočina. Blaga zima, provetreno zemljište i rana setva  su pogodni za njihov opstanak, horizontalno i vertikalno kretanje u zemljištu.

Usled rane setve mlade biljke na početku vegetacije sporije rastu, više je vremena za ubušivanje žičara u seme , u korenov sistem i stabaoce mlade biljke  i nastaju veće štete. Nasuprot tome seme posejano u zemljište sa optimalnom temperaturom, u optimalnim temperaturnim uslovima, brže raste i štete su znatno manje.

Pored vremenskih prilika  uravnotežena ishrana mineralnim elementima utiče na brži početni porast i stimulisanje odbrambenog mehanizama u mladim biljkama. Mangan je neophodan za sintezu hlorofila i stimuliše fotosintezu, Sumpor je neophodan za formiranje proteina, Cink doprinosi sintezi hormona koji utiču na rast i Fosfor doprinosi formiranju klipa u ranim fazama. Kukuruz i šećerna repa trpe štete sve do 6-8 listova, a napadnute biljke  mogu  da budu potpuno uništene i da se osuše. Kako ne bi dovodili sopstvenu proizvodnju u rizik, a ukoliko ne sejemo seme zaštićeno insekticidom potrebno je zaštitu mladih biljaka uraditi primenom zemljišnih granulisanih insekticida.

Kako zaštititi kukuruz (i ostale kulture) pred prolećnu setvu?

Neposredno nakon setve najveću opasnost po seme predstavljaju  larve žičara (Elateridae). Najveće štete nanose larve veće od 1 cm, od 2-4. godine razvoja. U ekstremnim situacijama toliko prorede sklop da se parcela mora ponovo sejati. Do skoro se ovaj problem efikasno rešavao zaštitom semena insekticidima iz grupe neonikotinoida. Međutim, ti insekticidi više nisu u upotrebi, a problem žičara je i dalje tu. Agrosava za naredni period priprema insekticid za tretman semena Zakon 625 FS.

Trenutno je za suzbijanje zemljišnih štetočina  Agrosava  registrovala nove insekticide namenjene njihovom  suzbijanju, Saturn Tera New i Saturn Ultra.

YouTube Screenshot
Izvor: OrtoForesta – Living Soil Garden

 Saturn Tera New je zemljišni insekticid za suzbijanje larvi žičara u ratarskim i povrtarskim usevima, kontaktni i digestivini insekticid na bazi aktivne materije teflutrin, koja pripada grupi piretroida. Aktivna materija je nanešena na organski nosač koji povećava i efikasnost u suzbijanju svih zemljišnih štetočina, pa i rovca koji se hrani sa organskim nosačem na koji je nanešena aktivna materija. Početni simptomi veoma brzo nastupaju i insekti su već posle par minuta onesposobljeni za dalje nanošenje šteta. Registrovan je za primenu  u usevima kukuruza (15-30 kg/ha), luka (15 kg/ha), šargarepe (15 kg/ha) i krompira (15 kg/ha).

Image by u_g1c6xvwjkq from Pixabay

Saturn Ultra je zemljišni insekticid iz grupe piretroida za suzbijanje zemljišnih štetnih insekata. Odlikuje se izuzetnom sipljivošću i pogodan je za mehanizovanu aplikaciju istovremeno sa setvom. Preporučuje se primena u kukuruzu ( 5-10 kg/ha), šećernoj repi ( 5-7,5 kg/ha) i suncokretu ( 5-10 kg/ha ) neposredno pre ili zajedno sa setvom, uređajima za razbacivanje ili depozitorima za granule. Saturn Ultra odlikuje izuzetno visoka vrednost napona pare. Usled toga njegova isparljivost je velika što uslovljava njegovo značajno inhalaciono delovanje na zemljišne štetne insekte. Ometanje prenosa nervnih impulsa ima za posledicu nekontrolisane i nekoordinisane pokrete, paralizu i na kraju uginuće insekata.

Zemljišni insekticidi su neizostavni i u plasteničkoj proizvodnji. Zbog važnosti svake biljke  i mala brojnost žičara po m² dovodi do velikih šteta proređivanjem rasada. Tretiranjem neposredno pre rasađivanja  efikasno rešavamo problem zemljišnih štetočina u proizvodnji i u zaštićenom prostoru.

Agrosava, Stručna podrška

dipl.inž. Danilo Beatović