Naslovna Poljoprivreda NE ČEKAJTE! Suzbijete korov u uljanoj repici, a na ovo obratite pažnju!

NE ČEKAJTE! Suzbijete korov u uljanoj repici, a na ovo obratite pažnju!

648
0

Sve više poloprivrednika se odlučuje na uzgoj uljane repice.

Ono na šta prvo treba obratiti pažnju je činjenica da se radi o vrlo zahtevnom usevu, kada je reč o zaštiti od korova, ali i bolesti i štetočina i pored toga što je repica biljka gustog sklopa.

Uslovi za klijanje i nicanje retko kad će na terenu biti optimalni pa se usled retkog sklopa uljarice u početnim fazama rasta i razvoja, mogu javiti problemi sa korovima. Ovo se dešava jer su korovske vrste velika konkurencija mladoj biljci useva u pogledu potreba za vodom, hranjivima i svetlosti. Pod takvim okolnostima, repica zaostaje u razviću pa je podložnija izmrzavanju u zimskom periodu, a što će se odraziti na prinose u narednoj godini.

Da bi na kraju imali stabilne prinose, sa odgovarajućim merama treba početi odmah na jesen. Prvi korak u tome jeste suzbijanje korova. Iz tog razloga jesenja zaštita je obavezna agrotehnička mera u proizvodnji uljane repice, savetuje Radmila Pašić iz PSSRS.

Veće gubitke uzrokuju ozimi korovi

Na početku razvoja pa sve do zatvaranja redova, ovoj ratarskoj biljci konkurenciju predstavljaju letnji jednogodišnji korovi, a koji nestaju već sa prvim mrazevima pa zato i nisu značajan problem u proizvodnji. Znatno veće štete mogu uzrokovati ozimi korovi poput mišjakinje, kamilice, mrtve koprive, gorušice, divlje rotkve i brojnih drugih, koji prezime pa nastave dalje sa svojim rastom na proleće. Zbog toga je izuzetno važno suzbijati ih sad na jesen.

Preporuke za setvu uljane repice

Ukoliko je repici predusev bila pšenica ili neka druga strna žitarica, može se javiti problem samoniklih biljaka žita u ovom periodu jer će one ugušiti uljanu repicu. Uništavanje ovih samoniklih vrsta obaviti kada dosegnu visinu od oko 10 cm, a gajeni usev pri tom ima razvijena dva do četiri prva lista.

Kod odabira hemijskih preparata, neophodno je pre svega znati o kojim korovima je reč, zatim tip zemljišta (laka, teška), vlažnost tla, ali imati na umu i to da nijedan herbicid ne može suzbiti sve korove. Iz tog razloga poželjna je kombinovana primena ili upotreba jednog preparata sa više aktivnih materija, ističe Pašićeva.

Tri roka jesenjeg tretiranja repice

Tokom jeseni, herbicide koristiti u tri roka:

  1. Pre setve uljane repice, uz obaveznu inkorporaciju jer se takvi herbicidi razlažu na sunčanoj svetlosti pa ih ratari nerado primenjuju;
  2. Posle setve, a pre nicanja useva, uz obaveznu dobru pripremu zemljišta. Kod ovog načina korišćenja sredstava, treba da padne kiša najkasnije do 14 dana od dana primene. U ovom slučaju usev se u startu oslobodi korova i daje mu se mogućnost za dobar i nesmetan početni razvoj, pogotovo ako se koristi kombinacija preparata prema uputstvu proizvođača
  3. Nakon nicanja uljane repice i korova koriste se korektivni herbicidi za suzbijanje nekih uskolisnih i za širokolisne korove.

Na našem tržištu postoji dovoljan broj preparata, za sve rokove tretiranja, a od registrovanih najčešće su u upotrebi herbicidi na bazi: metazahlora, klomazona, fluzifop-P-butil, glifosat, klopiralida.

Simptomi i suzbijanje plamenjače uljane repice

Poljoprivrednicima treba skrenuti pažnju na redovan pregled useva, naročito onih čije seme nije tretirano insekticidima pa može biti ugrožen od strane štetočina, za razliku od tretiranog koje je zaštićeno od blažeg napada istih, na primer od ose listarice ili od crvenog repičinog sjajnika.