Naslovna Vesti Negdašnja PKB Korporacija kupljena! „Agroindustrijska korporacija – nekretnine d.o.o.“ vlasnik

Negdašnja PKB Korporacija kupljena! „Agroindustrijska korporacija – nekretnine d.o.o.“ vlasnik

789
0

Država je 2. aprila registrovala novo preduzeće „Agroindustrijska korporacija – nekretnine d.o.o.“ – tamo gde je PKB Korporacija bila! Preciznije, na novo preduzeće je prebačena imovina vredna 4,9 milijardi dinara nekadašnje Korporacije.

Radi se o tri milijarde dinara novčanih sredstava koja su deponovana na računu kompanije, kao i zemljištu vrednom 1,8 milijardi dinara, koje obuhvata 621 parcelu gradskog građevinskog, poljoprivrednog i šumskog zemljišta koje je PKB Korporacija svojevremeno posedovala.

Izvor: Ministarstvo privrede

PKB Korporacija out, „Agroindustrijska korporacija – nekretnine d.o.o.“ in

Nova firma će se fokusirati na prodaju nekretnina. Agroindustrijska korporacija je novo ime za bivšu PKB Korporaciju, koje je dobila u aprilu 2021. godine, dve i po godine nakon što je u procesu privatizacije „Al Dahra“ kupila 16.785 hektara zemljišta.

Država je u procesu privatizacije 2018. godine prodala „Al Dahri“ 16.785 hektara zemljišta koje je bilo u vlasništvu PKB Beograd, na teritorijama Palilule, Surčina i Zrenjanina, zajedno sa građevinskim objektima, za ukupno 98 miliona evra. Ukupna vrednost ugovora bila je 104,7 miliona evra, uključujući i prodaju opreme, zaliha rezervnih delova, kao i udela u određenim povezanim preduzećima, dok cena stada koje je takođe bilo prodato nije bila uključena u taj iznos. Preostalo zemljište ostalo je u vlasništvu matične kompanije – PKB Beograd.

Izvor: Shutterstock/librakv

Novo ime „Agroindustrijska korporacija“, skraćeno AIK, PKB Beograd je dobila u aprilu 2021. godine. Osim promene imena, još jedna bitna promena uvedena je – glavna delatnost sada više nije „uzgoj muznih krava“, već „gajenje žitarica (osim pirinča), leguminoza i uljarica“. Sva podružnica su takođe preimenovana i sada imaju prefiks AIK umesto PKB.

Odluka o smanjenju kapitala AIK-a upisana je u APR-u 13. marta, a odnosi se na osnivanje novog preduzeća. Prema nacrtu ugovora o statusnoj promeni, planira se da ukupno 621 katastarska parcela bude preneta na novo preduzeće koje će nastati kao odvojen deo postojeće Agroindustrijske korporacije Padinska Skela (tj. PKB).

Image by partystock on Freepik

Podaci prodaje, nešto detaljnije

U novom preduzeću, funkciju vršioca dužnosti direktora obavlja Dejan Tomašević, koji trenutno obavlja funkciju generalnog direktora sestrinske firme Agroindustrijske korporacije (PKB).

Prema nacrtu ugovora-plana podele o statusnoj promeni iz decembra 2023. godine, precizirano je koji deo imovine nekadašnjeg PKB-a se prenosi na novo preduzeće. Ovaj plan uključuje detaljan spisak nepokretnosti koje se prenose na novo preduzeće, među kojima prevladava zemljište. Zemljište nekadašnjeg PKB-a koje je sada preneto na novo preduzeće nalazi se u različitim katastarskim opštinama kao što su Padinska skela, Surčin, Boljevci, Čenta, Ovča, Krnjača, Kovilovo, Besni fok, Komareva humka…

Izvor: Shutterstock/ValentinaPopovic

Na ovom spisku nalazi se:

  • građevinsko zemljište
  • zemljište namenjeno za gradnju u urbanim područjima
  • šume
  • poljoprivredno zemljište
  • zemljište kategorizovano kao „ostalo zemljište“
  • tzv. „odbrambena šuma uz nasip“.

Takođe, na spisku su i parcele koje obuhvataju močvare, kanale, voćnjake, pašnjake, kao i građevinski objekti.

Izvor: Agronews