Naslovna Poljoprivreda Ratarstvo i šumarstvo Novi Konkurs: 392 miliona dinara za unapređenje biljne proizvodnje

Novi Konkurs: 392 miliona dinara za unapređenje biljne proizvodnje

125
0

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo raspisao je recentno novi Konkurs za dodelu sredstava. Ovaj put se dodeljuju za sufinansiranje investicija u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava za nabavku novih mašina i opreme za unapređenje primarne proizvodnje biljnih kultura u AP Vojvodini u 2024. godini.

Predmet konkursa obuhvata dodelu bespovratnih sredstava za podršku nabavke mehanizacije u sektorima voća, grožđa i hmelja, kao i opreme za zaštitu od vremenskih nepogoda i elemenata neophodnih za uspostavljanje proizvodnih zasada voća, vinove loze i hmelja. Takođe, obuhvata podršku za nabavku konstrukcija i opreme za biljnu proizvodnju u zaštićenom prostoru, kao i opreme za proizvodnju voća, grožđa, povrća, kao i nabavku priključne mehanizacije u sektoru povrća i drugih useva.

Izvor: Shutterstock/goldyg

Konkurs za biljnu proizvodnju, u više detalja

Realizacija ovog projekta obuhvata celokupan iznos od 392.000.000,00 dinara za sledeće aktivnosti:

Aktivnost 1: Finansijska podrška investicijama u nabavku mehanizacije i opreme za zaštitu useva voća, grožđa i hmelja. Maksimalni iznos bespovratnih sredstava po prijavi ne sme preći 4.100.000,00 dinara, dok minimalni iznos iznosi 100.000,00 dinara.

Izvor: Shutterstock/bibiphoto

Aktivnost 2: Finansijska podrška investicijama u nabavku konstrukcija i opreme za proizvodnju biljaka u zaštićenom prostoru. Maksimalni iznos bespovratnih sredstava po prijavi ne sme preći 2.310.000,00 dinara, dok minimalni iznos iznosi 100.000,00 dinara.

Aktivnost 3: Finansijska podrška investicijama u fizička sredstva poljoprivrednih gazdinstava za nabavku opreme, uključujući linije za voće, grožđe, povrće i priključnu mehanizaciju za povrće i druge useve. Maksimalni iznos bespovratnih sredstava po prijavi ne sme preći 880.000,00 dinara. Minimalni iznos bespovratnih sredstava po prijavi iznosi 100.000,00 dinara za voće, grožđe i povrće, dok je za ostale useve minimalni iznos 300.000,00 dinara.

Photo by Andrej Lišakov on Unsplash

Podrška investicijama putem ovog konkursa iznosi do 60% od ukupnih prihvatljivih troškova investicije.

Pravo na podršku imaju fizička lica, preduzetnici i pravna lica čije gazdinstvo posluje na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, žene kao nosioci gazdinstva, kao i fizička lica i osnivači pravnih lica mlađi od 40 godina. Ukoliko pravno lice ima više osnivača i samo jedan od njih je stariji od 40 godina, podrška investicijama iznosi do 60% od ukupnih prihvatljivih troškova.

Izvor: Serbia Organica zvanična Facebook stranica

Rok za prijavljivanje je 5. april 2024. godine. Fizička lica, nosioci poljoprivrednih gazdinstava, mogu podneti prijavu putem pošte ili lično. Sa druge strane, preduzetnici i pravna lica prijavu podnose isključivo elektronskim putem preko AgroSens platforme. To se mora obaviti u skladu sa uputstvima dostupnim na veb-stranici www.psp.vojvodina.gov.rs.

Izvor: AgroTV