Naslovna Poljoprivreda Novi konkurs, ovaj put za grla za priplod (daju pare)

Novi konkurs, ovaj put za grla za priplod (daju pare)

83
0

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo raspisao je Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za nabavku kvalitetnih priplodnih grla u AP Vojvodini u 2024. godini.

Izvor: Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo

Glavni cilj Konkursa je unapređenje efikasnosti, konkurentnosti i održivosti proizvodnje na farmama u Autonomnoj pokrajini Vojvodini. U Sektoru mleko, prioritet je unapređenje kvaliteta mleka i genetskog sastava stoke, dok je u Sektoru meso naglasak na poboljšanju kvaliteta mesa i genetskog sastava stada. Tema konkursa obuhvata dodelu bespovratnih sredstava za nabavku visokokvalitetnih priplodnih grla, uključujući junice mlečnih, kombinovanih i tovnih rasa, nazimice, ovce i koze.

Koliko sredstava se odvaja za ovaj konkurs?

Za realizaciju planiranih aktivnosti obezbeđen je ukupan iznos od 150.000.000,00 dinara. Maksimalni iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi za:

 • Nabavku visokokvalitetnih priplodnih grla goveda – junica iznosi do 3.000.000,00 dinara bez PDV-a.
 • Nabavku visokokvalitetnih priplodnih grla – nazimica iznosi do 1.000.000,00 dinara bez PDV-a.
 • Nabavku visokokvalitetnih priplodnih grla – ovaca i koza iznosi do 1.000.000,00 dinara bez PDV-a.
 • Minimalni iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi za nabavku iznosi 200.000,00 dinara bez PDV-a po prijavi.
Izvor: Shutterstock/librakv

Prilikom obračuna, prihvatljivi troškovi investicije, bez poreza na dodatu vrednost (PDV), uzimaju se u obzir do 90%. Pri ocenjivanju prijava za dobijanje bespovratnih sredstava, priznavaće se samo investicije koje su realizovane nakon 1. januara 2024. godine.

Ko ostvaruje pravo na sredstva?

Pravo na podsticaje imaju:

 • Fizička lica:
  • Nosilac registrovanog poljoprivrednog gazdinstva.
  • Preduzetnik nosilac registrovanog komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva.
 • Pravna lica:
  • Privredno društvo nosilac registrovanog komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva.
  • Zemljoradnička zadruga nosilac registrovanog komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva.
  • Složena zadruga nosilac registrovanog komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva.
 • Verske zajednice, crkve i manastiri.
Izvor: Shutterstock/bibiphoto

Rok za prijavu na konkurs je do 31. maja 2024. godine. Fizička lica nosioci registrovanog poljoprivrednog gazdinstva mogu dostaviti prijavu sa potrebnom dokumentacijom:

 • Putem pošte na adresu Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, 21000 Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina broj 16, sa naznakom: „KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA ZA NABAVKU KVALITETNIH PRIPLODNIH GRLA U 2024. GODINI”.
 • Lično u Pisarnici pokrajinskih organa uprave, u zgradi Pokrajinske vlade, svakog radnog dana od 9 do 14 časova.
 • Elektronskim putem putem AgroSens platforme, kako je opisano u Uputstvu o načinu podnošenja elektronske prijave i elektronskom opštenju.
Izvor: Shutterstock/librakv

Preduzetnici nosioci registrovanog poljoprivrednog gazdinstva ili pravna lica nosioci registrovanog poljoprivrednog gazdinstva mogu dostaviti prijavu sa potrebnom dokumentacijom isključivo elektronskim putem putem AgroSens platforme, u skladu sa Uputstvom o načinu podnošenja elektronske prijave i elektronskom opštenju. Za dodatne informacije možete kontaktirati putem telefona: 021/488-18-52 od 10 do 12 časova.

Sve relevantne dokumente, uključujući tekst konkursa, Pravilnik, obrasce prijave, izjave dobavljača, izjave 1 i 2, zahtev za isplatu, izveštaj o namenskom utrošku sredstava i Uputstvo o načinu podnošenja elektronske prijave i elektronskom opštenju između organa, možete preuzeti sa zvaničnog sajta Sekretarijata.

Izvor: AgroTV