Naslovna Poljoprivreda Novi Konkurs: subvencije, podsticaji, ispomoć

Novi Konkurs: subvencije, podsticaji, ispomoć

572
0

Recentno je objavljen konkurs za podnošenje prijava za dobijanje sredstava za sufinansiranje investicija u ekonomske aktivnosti. Cilj istog je unapređenje konkurentnosti putem dodavanja vrednosti kroz preradu na gazdinstvima u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini u toku 2024. godine.

Konkurs, nešto pobliže

Pomenuti konkurs je objavljen s ciljem osiguranja stabilnosti prihoda poljoprivrednih gazdinstava, unapređenja produktivnosti i kvaliteta proizvoda, smanjenja troškova proizvodnje, unapređenja tehnološke opremljenosti, održivog upravljanja resursima i zaštite životne sredine, proširenja asortimana novim proizvodima, brendiranja proizvoda, podizanja životnog standarda na selu, te jačanja konkurentnosti prilagođavanjem domaćim i inostranim tržištima, te usklađivanjem sa standardima, politikama i praksama Unije.

Predmet konkursa obuhvata sufinansiranje nabavke nove opreme za proizvodnju i preradu mesa, mleka, vina, rakije, voća, povrća (uključujući pečurke), uljanih kultura, začinskog, lekovitog i aromatičnog bilja, kao i preradu pčelinjih proizvoda.

Foto: Pixabay

Visina sredstava namenjenih za prijavljene

Za ostvarivanje ove mere planirano je ukupno 95.000.000,00 dinara za sledeće aktivnosti:

Aktivnost 1: Finansiranje investicija u nabavku opreme za preradu mleka i mesa na poljoprivrednim gazdinstvima u AP Vojvodini tokom 2024. godine. Maksimalni iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi ne može preći 2.000.000,00 dinara, dok minimalni iznos iznosi 200.000,00 dinara.

Izvor: Shutterstock/librakv

Aktivnost 2: Sufinansiranje investicija u nabavku opreme za proizvodnju vina i rakije u AP Vojvodini u 2024. godini. Maksimalni iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi ograničen je na 3.500.000,00 dinara, dok minimalni iznos iznosi 200.000,00 dinara.

Aktivnost 3: Podrška investicijama u nabavku opreme za preradu voća, povrća (uključujući pečurke), uljanih kultura, začinskog, lekovitog i aromatičnog bilja u AP Vojvodini tokom 2024. godine. Maksimalni iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi ne može biti veći od 2.200.000,00 dinara, dok minimalni iznos iznosi 200.000,00 dinara.

Izvor: Shutterstock/bibiphoto

Aktivnost 4: Sufinansiranje investicija u nabavku opreme za preradu pčelinjih proizvoda u AP Vojvodini tokom 2024. godine. Maksimalni iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi ograničen je na 350.000,00 dinara, dok minimalni iznos iznosi 150.000,00 dinara.

Bespovratna sredstva za podršku investicijama u okviru ovog konkursa utvrđuju se u iznosu do 60% od ukupnih prihvatljivih troškova investicije.

Izvor: Shutterstock/goldyg

Za preduzetnike i pravna lica čija su gazdinstva registrovana na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, žene koje su nosioci poljoprivrednih gazdinstava, i osnivače pravnih lica mlađih od 40 godina, bespovratna sredstva za podršku investicijama mogu biti odobrena u iznosu do 70% od ukupnih prihvatljivih troškova investicije. U slučaju da pravno lice ima više osnivača i ako je samo jedan osnivač stariji od 40 godina, a drugi mlađi, bespovratna sredstva mogu biti odobrena u iznosu do 60% od prihvatljivih troškova investicije.

Izvor: Vojvodina uživo