Naslovna Uredbe Novo rešenje o dodeli subvencija za očuvanje i razvoj tradicionalnih zanata

Novo rešenje o dodeli subvencija za očuvanje i razvoj tradicionalnih zanata

192
0

Ministarstvo unutrašnje i spoljne trgovine objavljuje Rešenje o dodeli subvencija za očuvanje i razvoj tradicionalnih zanata u 2023. godini.

U vezi sa Konkursom za dodelu subvencija za podršku očuvanju i napretku tradicionalnih zanata u 2023. godini, koji je bio aktuelan od 29. novembra do 6. decembra 2023. godine, pristiglo je 41 predloga projekta. Komisija zadužena za sprovođenje Konkursa za dodelu subvencija za podršku očuvanju i razvoju tradicionalnih zanata u Republici Srbiji u 2023. godini je provela procenu ispunjenosti uslova za učešće predlagača, te je konstatovano da su 29 predloga projekta zadovoljila postavljene kriterijume, te su stoga uzeta u razmatranje.

YouTube Screenshot
Izvor: BalkanTrip TV

Šta sadrži Rešenje?

Osnovni ciljevi Programa su očuvanje i unapređenje zanata koji su tradicionalni u Republici Srbiji, povećanje broja zaposlenih lica koja raspolažu znanjem i veštinama tradicionalnih zanata, promociju proizvoda i usluga tradicionalnih zanata i jačanje konkurentnosti proizvoda i usluga na tržištu (povećanje vidljivosti proizvoda).

Subvencije po ovom Programu predstavljaju namenska finansijska sredstva i dodeljuju se bespovratno i predstavljaju de minimis pomoć.

YouTube Screenshot
Izvor: RTV Kragujevac

Subvencije namenjene za razvoj i očuvanje tradicionalnih zanata koriste se za sledeće namene:

  • za zapošljavanje lica kod privrednog subjekta koji se bavi tradicionalnim zanatima ili
  • za promociju proizvoda i usluga tradicionalnih zanata, kroz organizaciju radionica i obuka edukativnog karaktera, namenjenih drugim privrednim subjektima ili zainteresovanim licima.

Još detalja

Rešenjem ministra unutrašnje i spoljne trgovine od 28. novembra 2023. godine imenovana je Komisija za sprovođenje Konkursa za dodelu subvencija za očuvanje i razvoj tradicionalnih zanata u Republici Srbiji u 2023. godini i utvrđivanja predloga o dodeli subvencija.

YouTube Screenshot
Izvor: RTV Kragujevac

U skladu sa rešenjem, zadatak Komisije je da sačini Konkursnu dokumentaciju za očuvanje i razvoj tradicionalnih zanata u Republici Srbiji u 2023. godini, da otvori prijave prispele u zatvorenim kovertama i utvrdi ispunjenost uslova za učešće na konkursu i blagovremenost prijava, da izvrši ocenu uredno i kompletno podnetih predloga/projekata primenom kriterijuma za dodelu subvencija, da utvrdi listu vrednovanja i rangiranja prijavljenih predloga/projekata, da utvrdi predlog o dodeli subvencija privrednim subjektima za očuvanje i razvoj tradicionalnih zanata i da o tome podnese izveštaj ministru nadležnom za poslove trgovine.

Odlukom o dodeli potpora za očuvanje i unapređenje tradicionalnih zanata u 2023. godini odabrano je 23 ekonomska subjekta. Dotični će dobiti podršku kroz alokaciju sredstava iz budžeta Republike Srbije. Dodeljeno je 10 subvencija ekonomskim subjektima za zapošljavanje osoba u sektoru tradicionalnih zanata. Uz to su 13 subvencija dodeljene ekonomskim subjektima za promociju proizvoda i usluga tradicionalnih zanata putem organizacije radionica i obuka s edukativnim karakterom, koje su namenjene drugim ekonomskim subjektima ili zainteresiranim pojedincima. Ukupna suma dodeljenih subvencija iznosi 8.000.000,00 dinara.

Izvor: Ministarstvo unutrašnje i spoljne trgovine