Naslovna Vesti Objavljen novi Pravilnik za podizanje višegodišnjih zasada voćaka i hmelja

Objavljen novi Pravilnik za podizanje višegodišnjih zasada voćaka i hmelja

144
0
Foto: Institut za vocarstvo/ Privatna arhiva

Uprava za agrarna plaćanja objavila je Pravilnik o podsticajima programima za unapređenje konkurentnosti za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva kroz podršku podizanja višegodišnjih proizvodnih zasada voćaka i hmelja.

Zaštita jagode od sive truleži – Teldor i Signum

Ovim pravilnikom bliže se propisuju vrste podsticaja programima za unapređenje konkurentnosti koji obuhvataju investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva kroz podsticanje podizanja višegodišnjih proizvodnih zasada voćaka i hmelja, uslovi, način ostvarivanja prava na podsticaje za podizanje proizvodnih zasada, obrazac zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje, maksimalni iznos po korisniku podsticaja za podizanje proizvodnih zasada i po pojedinoj vrsti podsticaja.

Raspisan konkurs za dodelu bespovratnih sredstava zadrugama

Podsticaji za podizanje proizvodnih zasada obuhvataju podršku programima, koji se odnose na:
1.) podršku podizanja novih proizvodnih zasada sa savremenom tehnologijom gajenja voćaka i hmelja, bez naslona i sa naslonom
2.) pripremu zemljišta za podizanje proizvodnih zasada

Pravo na podsticaje za podizanje proizvodnih zasada ima:
1. fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva
2. preduzetnik
3. pravno lice, i to: privredno društvo, zemljoradnička zadruga, naučnoistraživačka organizacija, škola, zadužbina, manastir i crkva

Pravo na podsticaje ostvaruje se za jedan ili više podignutih proizvodnih zasada, a površina svakog proizvodnog zasada treba da bude u rasponu:
1.) od 0,1 ha do 2 ha za svaku vrstu jagodastih voćaka i hmelja, a za šumsku jagodu od 0,05 ha do 2 ha
2.) od 0,2 ha do 5 ha za svaku vrstu jabučastih, koštičavih, jezgrastih i ostalih drvenastih voćaka

Proizvodni zasad može da se nalazi na jednoj ili više katastarskih parcela, ali katastarske parcele moraju da se nalaze jedna pored druge i da čine jednu celinu.

Paprika! Evo saveta stručnjaka kada primeniti stajnjak, a kada folijarnu prihranu

Korisnik podsticaja ostvaruje pravo na podsticaje u odgovarajućem procentualnom iznosu od vrednosti realizovane investicije, zavisno od mesta investicije, odnosno područja gde je zasad podignut, a u skladu sa zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju, odnosno posebnim propisom kojim se uređuje raspodela podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

U skladu sa uredbom kojom se uređuje raspodela podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju, podsticaji se utvrđuju u u iznosu od 50% od vrednosti realizovane prihvatljive investicije umanjene za iznos sredstava na ime poreza na dodatu vrednost, odnosno u iznosu od 65% od ove vrednosti u području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi.

Maksimalni iznos podsticaja po korisniku podsticaja iznosi 3.000.000 dinara.

Maksimalni iznosi podsticaja za podizanje proizvodnih zasada, u zavisnosti od vrste podsticaja, jesu:
1.) za nabavku sadnica voćaka, vinove loze i hmelja – 2.500.000 dinara
2.) za nabavku naslona, odnosno kolja – 825.000 dinara
3.) za pripremu zemljišta, odnosno za nabavku supstrata sa sertifikatom za proizvodne zasade borovnica sa postavljenim sadnicama borovnica u saksijama/vrećama, odnosno za supstrat za klasične zasade borovnica na bankovima – 375.000 dinara
4.) za hemijsku analizu zemljišta, odnosno ispitivanje mehaničkog sastava zemljišta – 100.000 dinara

Ako se podsticaji odnose na proizvodne zasade sa domaćim i odomaćenim sortama voćaka, podsticaji se uvećavaju za 100.000 dinara po hektaru podignutog proizvodnog zasada.

Robne rezerve uputile poziv klanicama za preuzimanje i preradu 15.000 tovljenika

Zahtev se podnosi ministarstvu nadležnom za poslove poljoprivrede – Upravi za agrarna plaćanja na adresu Bulevar kralja Aleksandra 84, Beograd od 1. maja do 31. avgusta tekuće kalendarske godine za zasade podignute u četvrtom kvartalu prethodne kalendarske godine i prvom i drugom kvartalu tekuće godine. Za proizvodne zasade jagoda podignute u trećem kvartalu tekuće kalendarske godine zahtevi se podnose od 1. maja do 30. septembra tekuće kalendarske godine.

Podnosilac zahteva može da ostvari pravo na podsticaje podnošenjem samo jednog Zahteva. Za proizvodne zasade jagoda podignute u trećem kvartalu tekuće kalendarske godine može se podneti još jedan zahtev u istoj kalendarskoj godini.

Izvor: upa.gov.rs

Prethodni tekstStručnjaci upozoravaju: Ratari, požurite sa setvom
Sledeći tekstOvo su saveti kako da održavate higijenu u štalama